Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na to, że kultura to nie tylko kwestia estetyki, ponieważ sprzyja innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.

Kultura poprawia jakość naszego życia, jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu, sprawia, że rośnie popyt na nowe, bardziej wyrafinowane produkty i usługi. Tym samym przyczynia się do wzrostu produktu krajowego brutto oraz generuje nowe miejsca pracy.

Na autorów najciekawszych krótkich filmów ilustrujących hasło „Kultura się liczy!” czekają nagrody: I miejsce – 5 000 zł, II – 3 000 zł, III – 2 000 zł. Organizatorami konkursu filmowego są: Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury oraz Telewizja Polskia S.A.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu dwuetapowym. O finalnej liście laureatów zadecydują internauci, którzy będą głosować na filmy wyłonione przez jury i zamieszczone na stronie [link=http://www.kulturasieliczy.tvp.pl]www.kulturasieliczy.tvp.pl[/link]. Wymogi techniczne znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na tej stronie.

Filmy należy dostarczyć do dnia 2 lipca 2010 roku na adres Narodowego Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, Warszawa 00-082 z dopiskiem na kopercie – Konkurs "Kultura się liczy!"

[link=http://www.kulturasieliczy.pl]www.kulturasieliczy.pl[/link]