NFI Midas był wczoraj w Warszawie niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o skok kursu. Papiery spółki – do niedawna z grupy Romana Karkosika, a teraz Zygmunta Solorza-Żaka – zdrożały o prawie 27 proc. Wolumen obrotów był drugi co do wielkości w ostatnich 12 miesiącach.

W poniedziałek wieczorem telekomunikacyjna firma opublikowała zatwierdzone aneksy do prospektu emisyjnego. Wynika z nich, że Alior Bank w ramach restrukturyzacji zadłużenia Midasa wykupił trzy bony o łącznej wartości 104,4 mln zł, wyemitowane przez ten fundusz w ubiegłym roku, które były w posiadaniu Alchemii i NFI Krezus – podmiotów z grupy Karkosika. Terminem wykupu tych papierów, oprocentowanych na 7,88 proc. w skali roku, był 30 czerwca.

Oferta publiczna Midasa obejmuje od 120 mln do prawie 237 mln nowych walorów, sprzedawanych z zachowaniem prawa poboru. Telekomunikacyjna firma zamierza pozyskać w ten sposób prawie 300 mln zł. Cena emisyjna w ofercie została ustalona na 1,24 zł.