Lista wyróżnionych spółek zmienia się co roku, tak jak zmieniają się trendy w gospodarce. O ile jednak rok temu znalazło się na niej aż 15 nowych (lub powracających po latach przerwy) przedsiębiorstw, o tyle w tegorocznym zestawieniu „debiutantów" jest tylko 10. Potwierdza to, że Dobre Firmy uczą się coraz lepiej radzić sobie w zmiennych, a ostatnio trudnych warunkach makroekonomicznych.

Wśród wyróżnionych są też spółki, które osiągają świetne wyniki bez oglądania się na spowolnienie gospodarcze: AC SA i Apatora nagradzamy już trzeci rok z rzędu, a Drutex, jeden z największych na kontynencie producentów okien z PVC, Dobrą Firmą jest nieprzerwanie od 2010 r.!

Wyróżnienia trafiają więc do debiutantów i prawdziwych weteranów. Jak co roku reprezentują oni najróżniejsze branże – od produkcji oprogramowania przez słodycze, meble, maszyny po sieci sklepów. Okazuje się, że efektywna działalność mniej zależy od branży, a bardziej od podejścia do biznesu.

W gronie nominowanych mogą się znaleźć firmy, które:

? przysłały do redakcji lub opublikowały niebudzące zastrzeżeń audytorów sprawozdania finansowe za rok 2012,

? wykazały zysk netto za dwa ostatnie lata obrachunkowe i nie miały ujemnych kapitałów własnych, nie są też monopolistami.

Przy wyborze laureatów kapituła kierowała się wskaźnikami dynamiki sprzedaży w czterech ostatnich latach (2009–2012) oraz wzrostem aktywów i kapitałów. Uwzględnione zostały także wskaźniki związane z efektywnością: rentowność sprzedaży w dwóch ostatnich latach oraz rentowność kapitałów i aktywów (ROA i ROE). Oceniana była też zdolność przedsiębiorstw do rozwoju, a jej miarą były wskaźniki inwestycji i zadłużenia.

Przy wyborze stosowaliśmy oceny punktowe, w których najwięcej (40 proc. możliwych punktów) firmy mogły zyskać za efektywność, 35 proc. za dynamikę rozwoju i 25 proc. za zdolność do rozwoju.

Z wybranych w ten sposób 800 kandydatów do nagrody kapituła wskazała najpierw 50 nominowanych, a później 20 liderów, którym przyznaliśmy tytuł Dobra Firma.