SYRIZA, partia z większością w greckim parlamencie, stara się dotrzymać obietnic składanych w kampanii, nie narażając jednocześnie budżetu państwa na szwank.

Nowy projekt greckiego rządu ma adresować problemy najbiedniejszych obywateli. Program obejmuje bony żywnościowe dla 300.000 greków. Przywrócenie dostępu do elektryczności dla rodzin, których członkowie zmagają się bezrobociem. Zapewnia również uregulowanie czynszów, ale nie wyższych niż 220 euro. Będzie to obejmować 30.000 rodzin. Rządowi eksperci oceniają, że koszt całego projektu to mniej więcej 200 mln euro.

„Głęboka recesja związana z wcześniejszą polityką oszczędności i utrzymujący sie 6 letni kryzys gospodarczy, miały dramatyczne konsekwencje społeczne." Umieszczono projekcie ustawy.

Rząd planuje również powołanie stanowiska sekretarza generalnego, którego zadaniem będzie koordynowanie walki z korupcją.

Dwie kolejne ustawy złożone w tym tygodniu mają ulżyć części greckiego społeczeństwa borykającego się z długami i kredytami. Rząd ma nadzieję, że zwiększy to wpływy do budżetu wynikające z podatków. W ostatnim okresie wpływy te istotnie zmalały, gdyż sytuacja finansowa zepchnęła wielu obywateli do szarej strefy, co zasiliło sprzedaż towarów z przemytu. Poprawienie tej sytuacji, ma skłonić greckie społeczeństwo, do powrotu do legalnych ram zatrudnienia i zakupu opodatkowanych towarów.

W trakcie posiedzenia rady ministrów premier Aleksis Cipras oświadczył, że poprawienie sytuacji tych najbardziej dotkniętych przez kryzys, jest głównym obowiązkiem rządu. Podkreślił jednak, że pomoc najbiedniejszym, zostanie przeprowadzona w ramach zbilansowanego budżetu.

Ateny wywalczyły ostatnio czteromiesięczne przedłużenie pakietu pomocowego, opiewającego 240 mld euro pożyczonych od UE i MFW.

Strona udzielająca kredytu wstrzymała dofinansowanie zapewniające płynność finansową państwa. Zrobiła to po ogłoszeniu przez nowo powołany grecki rząd zerwania z polityką oszczędności, do którego zobowiązywał go pakiet pomocowy. Jednakże po deklaracji wprowadzenia reform pomoc została przywrócona. Rząd proponował miedzy innymi zwiększenie podatków zwłaszcza dla greckich oligarchów i walkę z procederem przemytu.