Dane pokazują, że prawie 50 proc. osób zamieszkałych w województwach małopolskim i śląskim źle ocenia jakość powietrza w swojej okolicy. Takiego samego zdania jest 1/3 mieszkańców z województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. W regionach północnych na złą jakość powietrza skarży się zaledwie 8–15 proc. mieszkańców.

Dodatek promocyjno-informacyjny
„Walczymy ze smogiem”

– Badanie pokazało również, że większość Polaków (60 proc.) wie, że to działalność człowieka, a nie zjawisk naturalnych, ma największy wpływ na środowisko, ale tylko 1/3 respondentów zdaje sobie sprawę, że głównym źródłem powstawania smogu w Polsce jest tzw. niska emisja pochodząca przede wszystkim ze spalania węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Co ciekawe, świadomość ta jest wyższa wśród mieszkańców bloków niż wśród mieszkańców domów jednorodzinnych – mówi Agnieszka Wincewicz, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Więcej osób umiera z powodu smogu

Zanieczyszczone powietrze jest realnym powodem do zmartwień Polaków. Z danych PIE wynika, że blisko 2/3 badanych bierze pod uwagę jego wpływ na zdrowie swoje i bliskich. Dotyczy to szczególnie najstarszej grupy wiekowej.

Ponad 3/4 osób wie, że problem smogu jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i seniorów, jak również, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje takie same szkody jak palenie papierosów.

– Równie duża grupa zdaje sobie sprawę z bardziej szczegółowych aspektów zdrowotnych smogu, np. że ma on szkodliwy wpływ nie tylko na układ oddechowy, ale także układ nerwowy. Tylko 1/3 badanych ma świadomość, że w Polsce więcej osób umiera na skutek złego stanu powietrza, niż ginie w wypadkach drogowych – dodaje Wincewicz.

Kupują rośliny i zamykają okna

Co robimy, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy? Badanie pokazuje, że 48 proc. respondentów otacza się roślinami, które poprawiają jego stan, 38 proc. unika otwierania okien ze względu na zanieczyszczenia, 44 proc. decyduje się na wymianę starego urządzenia elektrycznego na nowsze, zużywające mniej prądu. Motywacja ekologiczna skłania 41 proc. do rezygnacji z samochodu i korzystania z transportu publicznego lub roweru.

Ponad 80 proc. Polaków potępia praktykę spalania w piecu niedozwolonych materiałów, a ponad 60 proc. aprobuje zgłaszanie takich zachowań właściwym organom (straż miejska). Najrzadszą formą podejmowanych działań prośrodowiskowych jest aktywizm społeczny (24 proc.).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Badanie świadomości i preferencji Polaków dotyczących czystego powietrza przeprowadzono w grudniu 2019 r. na próbie 1965 respondentów w wieku powyżej 18 lat.

- Artykuł powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego „Walczymy ze smogiem”.