Agnieszka Usiarczyk

Tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na pracę zdalną

Rodzimą branżę biurową, dotkniętą przez pandemię koronawirusa, czeka niewielka transformacja, ale zdaniem ekspertów nie wpłynie to na zainteresowanie najemców.

Aglomeracje atrakcyjne 
dla wysokospecjalistycznych centrów

Dostęp do wysokiej klasy specjalistów, sytuacja gospodarcza danego miasta, infrastruktura, sytuacja na rynku pracy, 
ale również warunki życia w mieście – to główne czynniki, które wpływają na zainteresowanie inwestorów daną lokalizacją.

O prawdziwy sukces w nauce 
jest bardzo trudno

Dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT.

Polska terapia na raka jajnika już niedługo będzie dostępna dla pacjentek

Prof. Tomasz Ciach, założyciel, członek zarządu, NanoGroup SA, 
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

W dobie pandemii wzrosło zainteresowanie inwestorów

Pandemia koronawirusa, choć przyniosła wiele cierpienia, 
ofiar i obaw, pokazała światu ogromny potencjał, jaki 
tkwi w biotechnologii, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję 
leków nowej generacji.

Popyt na pracowników mających cyfrowe kompetencje

Usługi biznesowe mimo pandemii dynamicznie się rozwijają, a eksperci podkreślają, że sektor ten jest jednym z filarów stabilizujących polską gospodarkę.

Wzrosła świadomość zagrożeń

Zmieniająca się gospodarka, zyskująca na popularności praca zdalna wiążą się z ryzykiem pojawienia się cyberataków w firmach.

W czasie pandemii przedsiębiorcy jeszcze bardziej docenili płynność finansową

Niemal każda firma korzysta od czasu do czasu z zewnętrznego finansowania.

Szybka reakcja i elastyczne podejście

W dobie pandemii przedsiębiorstwa stanęły przed koniecznością wdrożenia daleko idących zmian, m.in. przejścia na pracę zdalną, zredefiniowania swoich strategii, a czasem nawet budowania jej od nowa.

Miasta z potencjałem dla obsługi biznesu

Wrocław, Warszawa i Kraków to najbardziej popularne wśród inwestorów miasta. Czołówka przyciąga dostępnością wszechstronnie wykwalifikowanych kadr.