Agnieszka Usiarczyk

W portfelu za dużo nieruchomości

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Oszczędności należy zacząć gromadzić już od samego początku kariery zawodowej

Dawid Szymański, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży i obsługi portfela TFI PZU.

Trzymając pieniądze w banku, tracimy

W czasach wysokiej inflacji inwestorzy mają twardy orzech do zgryzienia. Trudno pomnażać kapitał, gdy sytuacja gospodarcza jest niepewna. Ale ekonomiści są zdania, że i w takich czasach można zarobić.

Nie gwarantują zysku, ale są bezpieczne opcje

fundusze inwestycyjne | Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla drobnych inwestorów, którzy nie mają czasu ani dużych środków, by samodzielnie szukać na rynkach finansowych okazji inwestycyjnych.

Inicjatywy świąteczne lepiej powiązać z długofalową strategią biznesu

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Trudne sytuacje wzmacniają zaangażowanie społeczne

W wielu krajach świata obserwuje się wzrost zaangażowania w filantropię. W Polsce w minionych 30 latach filantropia przeszła ogromną przemianę. W naszym kraju przybywa filantropów, a fundacja to najpopularniejszy wśród nich model prowadzenia działalności filantropijnej w zorganizowany sposób – wynika z raportu „Filantropia w Polsce. Jak angażują się polscy przedsiębiorcy i ich rodziny”.

Szkoły wyższe funkcjonują w coraz trudniejszych warunkach

Uczelnie mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami. Pandemia, wojna w Ukrainie, sytuacja gospodarcza, wdrażanie zmian wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego, zmiany demograficzne i inne podejście młodych ludzi do procesu kształcenia – rektorzy starają się podejmować kroki, by uczelnie mogły normalnie funkcjonować i jednocześnie odpowiadać na wyzwania otoczenia.

Uczelnia Vistula otwiera filie za granicą

Dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jesteśmy uczelnią liderów

Prof. dr hab. Aleksander Ronikier, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Różnorodne badania naukowe to szansa na nowe technologie

Systemy komputerowe wspierające lekarzy, innowacyjne materiały do protez, powszechna i mniej kosztowna produkcja wodoru – naukowcy z Politechniki Warszawskiej prowadzą wszechstronne badania, pracując nad rozwiązaniami, które mogą zmieć oblicze medycyny, ułatwić chorym codzienne życie czy wpłynąć na poprawę stanu środowiska.