Agnieszka Usiarczyk

Otwarty i zmotywowany talent za limit ma tylko niebo

Karolina Dąbrowska, Management Development Manager w Faurecii.

Zbyt wąsko patrzymy na kwestie ekologii

Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspertka Koalicji Klimatycznej

Dbanie o planetę się opłaca

Coraz więcej Polaków podejmuje działania na rzecz ekologii, dbając o zdrowie i planetę. W ten sposób troszczą się też o przyszłe pokolenia i swoje portfele. Z badań wynika, że wciąż nie wszyscy wiedzą, jak żyć ekologicznie.

Uczelnie powinny rozniecić ogień na nowo

Piotr Pokorny, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Równe szanse kobiet i mężczyzn w środowisku naukowym

Kobiety płacą wyższą cenę, by osiągać sukcesy w nauce. Wciąż istnieje wiele barier utrudniających naukowczyniom rozwijanie karier i prowadzenie badań – wynika z „Raportu o funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w nauce” Narodowego Centrum Nauki.

Działają na rzecz nauki

W Polsce działa wiele instytucji, które wspierają naukowców i szkolnictwo wyższe, finansując projekty badawcze, oferując stypendia, możliwość wyjazdów na zagraniczne staże w renomowanych ośrodkach naukowych na świecie. Dzięki temu młodzi naukowcy mają szansę na zrealizowanie swoich badań i szybsze uzyskanie samodzielności naukowej.

Ważna dobra wola pracodawców i zaangażowanie zespołu

Jednym z narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu jest wolontariat pracowniczy. Zainteresowanie nim w Polsce stale rośnie, na znaczeniu zyskał w ostatnim czasie m.in. e-wolontariat. By tych działań było więcej, powstają nowe metody jego wspierania i rozwijania dostępne dla przedsiębiorców i pracowników firm.

Moda czy ewolucyjna konieczność?

Postępująca globalizacja, zmiany demograficzne i kulturowe, wzrost świadomości społeczeństw i związana z tym zmiana wymagań i oczekiwań wobec firm, pracodawców, pracy wymuszają na biznesach dostosowanie się do obecnych trendów. Ważne są nie tylko ekonomiczne aspekty, ale także misja firmy i ponadczasowe wartości, którymi bez względu na modę firma powinna się kierować. Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania, który może wzmocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Portfele na kuracji odchudzającej

Ekonomiści prognozują, że najbliższy rok nie będzie łaskawy dla naszych portfeli, które będą poddane silnej „kuracji odchudzającej" m.in. z powodu inflacji czy zwyżek cen. Inflacja wymusi także zmiany w oszczędzaniu.