– Polskie firmy zostały złapane w pułapkę finansową – powiedział „Rz” wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, odnosząc się do problemów z opcjami walutowymi. – Skoro w poprzedniej kadencji szybko była wprowadzona ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to ta też może.

Jego zdaniem ustawa może zostać przyjęta do końca marca. Umowy walutowe miały zabezpieczać spółki przed ryzykiem zmiany kursu złotego. Jednak ich konstrukcja powoduje, że po zmianie trendu na złotym firmy muszą przekazywać bankom więcej walut, niż pierwotnie zakładały, po niekorzystnym kursie. Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że potencjalne straty polskich firm wynoszą około 15 mld zł.

[wyimek]15 mld zł mogą wynieść według KNF straty polskich przedsiębiorstw związane z opcjami walutowymi[/wyimek]

Projekt ustawy, która za tydzień ma być rozpatrywana przez rząd, zakłada trzy propozycje rozwiązania problemu opcji. Pierwsza, najłagodniejsza, to renegocjowanie warunków umów, kolejna pozwala stronom na odstąpienie od umowy, a trzecia przewiduje unieważnienie umów opcyjnych z mocy prawa. – Nie można unieważnić formalnie zawartych umów cywilnoprawnych za pomocą jednej ustawy – komentuje Ryszard Petru, ekonomista SGH. – Politycy powinni się bardziej zająć słabością polskiej waluty, która wywołała problem firm z opcjami.

Rząd zatwierdził także projekt ustawy o rekapitalizacji instytucji finansowych, która umożliwi Skarbowi Państwa m.in. objęcie części emisji akcji lub obligacji banku albo ubezpieczyciela, na które zabraknie chętnych w zamian za wsparcie finansowe. Projekt zakłada, że w razie utraty wypłacalności instytucji finansowej Rada Ministrów może dokonać przymusowego wykupu akcji od dotychczasowych akcjonariuszy po cenie wynikającej z ich aktualnej wyceny. Rząd przyjął również program rzeczowo-finansowy dla Krajowego Funduszu Drogowego na 2009 rok. Wydatki mają wynieść prawie 1,5 mld zł. Ze środków zgromadzonych w KFD 540 mln zł zostało zarezerwowanych na wzmocnienia i remonty dróg krajowych, a na budowę tras ekspresowych nr 5 i nr 10 drogowcy dostaną prawie 340 mln zł.

[ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/257177_Opcje_walutowe_.html]Więcej o opcjach w wydaniu online[/link][/b][/ramka]