Tesgas świadczący usługi w zakresie utrzymania i wykonawstwa infrastruktury gazowej chce wyemitować 4 mln akcji serii E, które będą miały 36,2-proc. udział w podwyższonym kapitale. Nowe walory sprzeda zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym, prawdopodobnie po cenie emisyjnej zbliżonej do ich kursu na NewConnect. Wczoraj wynosił 16 zł, a dzisiaj 16,2 zł.

Pieniądze z emisji Tesgas przeznaczy m.in. na sfinansowanie zakupu 80 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia, firmie prowadzącej prace w zakresie budownictwa ogólnego, niestandardowych budowli inżynierskich oraz robót specjalistycznych. Zapłaci za tą spółkę 30 mln zł zarejestrowanej na Cyprze firmie Labocus. Wartość publicznej oferty Tesgasu szacowana jest na kilkadziesiąt milionów złotych. Na NewConnect wielkopolska spółka zadebiutowała w lipcu 2009 r. W ofercie prywatnej akcje sprzedawała po 7 zł. Drugi z zatwierdzonych prospektów dotyczy OPTeam, firmy specjalizującej się w technologiach kart elektronicznych (m.in. e-legitymacje studenckie). Spółka zaoferuje inwestorem nowe akcje za około 8 mln zł. W tym celu wyemituje od 1 mln do 1,4 mln walorów serii D.

OPTeam pozyskane pieniądze chce m.in. przeznaczyć na dokapitalizowanie firmy Polskie ePłatności (ma w niej połowę udziałów), która uruchomiła niedawno centrum obsługi kart płatniczych. Część środków posłuży też do rozwoju produktów kartowych i dokończenie budowy Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii, znajdującego się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis. Rzeszowska spółka już drugi raz próbuje pozyskać pieniądze z publicznej emisji. Dwa lata temu zawiesiła jednak postępowanie dopuszczeniowe w KNF ze względu na załamanie się koniunktury giełdowej. Wtedy planowała pozyskać do 30 mln zł.