Inwestor (jest m.in. właścicielem Polsatu i stara się o Polkomtel) jest przewodniczącym rady nadzorczej NFI Midas. W prospekcie, który spółka opublikowała w piątek zapisano, że Solorz-Żak nie zamierza brać udziału w ofercie. Zgodnie z dokumentem największym akcjonariuszem Midasa może zostać spółka cypryjska Daycon, która sprzedaje funduszowi udziały Mobylandu.

- Być może chodzi o mnie, jako o osobę fizyczną. W Midasa będę inwestował poprzez spółki. Nie potrafię dziś wskazać przez które – powiedział Solorz-Żak.

NFI Midas rozpoczyna przyjmowanie zapisów na akcje nowej emisji z prawem poboru 10 maja. Obejmuje ona od 120 mln do blisko 237 mln walorów. Zamierza pozyskać w ten sposób blisko 300 mln zł. Cena emisyjna w ofercie to 1,24 zł. Prawa poboru zostały odcięte w marcu.