Ostatnią transakcję zawarto jednak po 14 zł, co oznaczało wzrost o 1,7 proc. Duże, jak na tę spółkę, były obroty, które  przekroczyły 3 mln zł.

Na wzrost zainteresowania akcjami spółki wpłynął zapewne wywiad, jakiego udzielił „Parkietowi" prezes Ciechu Ryszard Kunicki. Ocenił w nim, że dzięki nowej umowie z bankami, której zapisy wejdą w życie za kilka dni, firma będzie mogła zaoszczędzić około 40 mln zł rocznie. Dodał też, że Ciech, który w ostatnich latach dokonywał raczej dezinwestycji, sprzedając aktywa niestanowiące core-biznesu, teraz planuje inwestycje. Na ten cel wydać miałby do końca 2012 roku ponad 600 mln zł.

Kunicki zapowiedział też, że zarząd, biorąc pod uwagę obecne zawirowania na rynkach finansowych, chce wprowadzić profesjonalne zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym oraz zmianą stóp procentowych. W spółce już się nad tym pracuje.