Po znacznym spadku produkcji budowlano-montażowej w 2016 r., kolejne miesiące 2017 roku przynoszą coraz bardziej dynamiczne wzrosty. Firmy sektora korzystają na przyspieszeniu aktywności inwestycyjnej, a część deweloperska nieustannie jest wspierana przez znaczny popyt na nieruchomości. Jednak wysoka dynamika produkcji budownictwa w dużym stopniu zasilana jest odniesieniem do znacznego spadku aktywności w roku ubiegłym. Doświadczenia płatnicze potwierdzają, że poprawa sytuacji branży następuje stopniowo, a jej sytuacja płynnościowa nadal jest trudna.

Pomimo, że większa część 2017 roku jest już za nami to zeszłoroczny zastój w branży nadal znajduje odzwierciedlenie w pozycji finansowej firm. Spadek inwestycji w aktywa trwałe, jaki miał miejsce w 2016 roku, spowodował, że był to trudny rok dla sektora budowlanego. W Polsce, a także w wielu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przestawienie na nowy budżet unijny i dostosowania do jego ram zajęło więcej czasu niż oczekiwano. W strukturze wzrostu gospodarczego Polski spadek inwestycji w aktywa trwałe był jedynym czynnikiem, który obniżył nasze PKB. Nawet największym firmom w regionie Europy Środkowo-Wschodniej działającym na wielu rynkach nie udało się uniknąć pogorszenia wyników finansowych. Zgodnie z rankingiem Coface Top 500 CEE największe przedsiębiorstwa budowlane zdołały co prawda zwiększyć swoje obroty łączne o 1,3 proc., jednak ich zysk obniżył się o ponad 20 proc. Ponadto, znacznie mniej firm budowlanych znalazło się wśród największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej – w bieżącym rankingu było o 40 proc. mniej przedstawicieli branży niż w rok wcześniej.

Niemniej jednak już w zeszłym roku przedsiębiorstwa budowlane przygotowywały się na rosnący popyt w obliczu poprawiającej się koniunktury oraz oczekiwanego przyspieszenia wykorzystania funduszy unijnych. Największe firmy w regionie zainteresowane kontraktami w znacznych projektach inwestycyjnych w ramach nowego budżetu unijnego dynamicznie zwiększały zasoby kadrowe – wzrost zatrudnienia przekroczył 17 proc. Rosnące inwestycje w aktywa trwałe oraz współfinansowanie ze środków unijnych będą stanowić coraz większe wsparcie dla sektora budowlanego w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym także w Polsce. W rezultacie, stopniowo poprawiającej się sytuacji płynnościowej towarzyszy ograniczenie wzrostu upadłości i restrukturyzacji firm budowlanych w Polsce. Gdy jeszcze w pierwszym kwartale 2017 roku odnotowano wzrost postanowień aż o 65 proc., już drugi kwartał zakończył się spadkiem postanowień o 5 proc. Przedsiębiorstwa budowlane coraz częściej korzystają z przewidzianych prawem form restrukturyzacji, co daje nadzieję na ich powrót do efektywnej działalności biznesowej.

- Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej.