Grzegorz Sielewicz

Giganci zwiększyli obroty

Konsumpcja gospodarstw domowych motorem wzrostu gospodarczego.

Koniunktura dobra, ale biznes nadal ma trudności

Choć gospodarka rośnie, wskaźniki rentowności ze sprzedaży w firmach są niższe niż rok wcześniej, a ich sytuacja płynnościowa uległa pogorszeniu.

Dobra sytuacja na rynku pracy hamuje rozwój firm

Już kolejny rok z rzędu sytuacja na rynkach pracy w Europie Środkowo-Wschodniej poprawia się.

Czy to koniec kryzysu w branży budowlanej?

Sektor budowlany wreszcie korzysta na sprzyjającym branży otoczeniu makroekonomicznym.

Polska handlem stoi

Polska z najsilniejszą reprezentacją wśród największych firm handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Motoryzacja siłą napędową gospodarek regionu CEE

Sytuacja sektora motoryzacyjnego i perspektywy jego rozwoju są korzystne. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza na rynkach światowych przekłada się na rosnący optymizm gospodarstw domowych oraz biznesu.