55 proc. Amerykanów opowiada się za tym, by Kongres przyjął ustawę zapewniającą, że większa ilość prądu pochodzić będzie z czystych źródeł energii, a mniej pochodzić będzie ze spalania węglu czy gazu.

59 proc.

Tylu Amerykanów deklaruje, że globalne ocieplenie jest dla nich bardzo ważnym tematem

Ustawie takiej sprzeciwia się 16 proc. mieszkańców USA - wynika z sondażu.

Łącznie 59 proc. Amerykanów deklaruje, że globalne ocieplenie jest dla nich bardzo ważnym tematem. W badaniu sprzed trzech lat odsetek ten był niższy o 10 punktów procentowych.

Czytaj więcej

Królowa Elżbieta II
Podsłuchano wypowiedź Elżbiety II. Królowa się zirytowała

54 proc. ankietowanych deklaruje, iż opinie naukowców mają duży wpływ na ich poglądy na temat zmian klimatu. 51 proc. respondentów twierdzi, że na ich poglądy na temat zmian klimatu wpływ mają ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak huragany, fale upałów, pożary i inne klęski żywiołowe.

31 października w Glasgow rozpocznie się 26. Konferencja Klimatyczna ONZ.