- Ostrzegamy Amerykanów przed szkodliwymi konsekwencjami takich działań, które trwale zniszczą stosunki dwustronne, co nie leży ani w ich, ani w naszym interesie - powiedział TASS Aleksander Darchiew. 

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 171

Darchiew powiedział również, że wpływ USA na Ukrainę wzrósł do tego stopnia, że "Amerykanie coraz bardziej stają się bezpośrednią stroną w konflikcie".

Pracownik MSZ Rosji twierdzi, że uznanie jej przez USA za państwowego sponsora terroryzmu byłoby "punktem bez powrotu". 

- Uznanie Rosji za państwowego sponsora terroryzmu doprowadziłoby do najpoważniejszych szkód ubocznych w dwustronnych stosunkach dyplomatycznych - stwierdził i dodajał, że Rosja może obniżyć poziom lub nawet zerwać stosunki dyplomatyczne z USA.