- Jestem politycznie otwarty na pomysł zajmowania zagranicznych aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego - stwierdził Lindner dodając, że takie propozycje były omawiane między przedstawicielami państw tworzących grupę G7, a także między przedstawicielami państw należących do UE.

- W kwestii aktywów należących do prywatnych podmiotów, musimy sprawdzić co jest prawnie możliwe - zaznaczył Lindner.

Czytaj więcej

Przewodniczący parlamentu Ukrainy: Rosja może zapłacić, nawet gdy się nie zgodzi

- Musimy szanować praworządność, nawet jeśli mówimy o rosyjskich oligarchach - dodał,

W kwestii polityki fiskalnej UE Lindner stwierdził, że może być gotowy na kompromis ws. podejścia do zasad obowiązujących państwa UE jeśli chodzi o zadłużenie publiczne.

W kwestii aktywów należących do prywatnych podmiotów, musimy sprawdzić co jest prawnie możliwe

Christian Lindner, minister finansów Niemiec

Lindner podkreślił, że choć nie wspiera reformy polegającej na złagodzeniu kryterium z Maastricht (w traktacie z Maastricht ustalono, że deficyt sektora finansów publicznych nie może przekraczać 3 procent PKB, a dług publiczny 60 procent produktu krajowego brutto) to jednak, jak dodał, reguły fiskalne muszą być "bardziej realistyczne i efektywne".

- Celem wszystkich gospodarek jest wzrost i zrównoważone finanse publiczne. Sugeruję połączenie wiarygodnych, długoterminowych ścieżek redukcji długu publicznego z elastycznym zarządzaniem celami średnioterminowymi - powiedział minister finansów Niemiec.