Cel: elastyczne wytwarzanie

Postęp w obszarze transformacji energetycznej jest wyborem cywilizacyjnym. Dostęp do taniej i niskoemisyjnej energii pozostanie głównym warunkiem rozwoju socjalno-ekonomicznego społeczeństw w najbliższych dekadach.

Publikacja: 18.04.2024 09:00

Farma wiatrowa Wicko

Farma wiatrowa Wicko

Foto: Respect Energy

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Odpowiedzią na wyzwania postępującej zmienności klimatycznej, regulacyjnej i związanej z oczekiwaniami konsumentów powinna być energetyka oparta na elastyczności wytwarzania, przesyłu oraz elastyczności popytu, a także wykorzystująca najnowsze technologie w wyznaczaniu standardów rozwoju sektora OZE.

Wzrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii sprawia, że z roku na rok mierzymy się z coraz większym wyzwaniem w postaci niedopasowania produkcji do konsumpcji. Skuteczna transformacja energetyczna to nie tylko budowanie nowych źródeł zielonej energii, ale przede wszystkim świadome zarządzanie ich wykorzystaniem.

Z tej perspektywy kluczową rolę w polskiej energetyce w najbliższych latach powinny odegrać magazyny energii. Na przykład w postaci baterii, które mogłyby kumulować energię nadwyżkową w okresach największej produkcji OZE i wykorzystywać ją w godzinach ze zwiększonym zużyciem. Docelowo model implementacji magazynów energii powinien być hybrydowy i obejmować wiele metod magazynowania energii – takich jak elektrownie szczytowo-pompowe, zielony wodór czy magazyny ciepła; jednak bateryjne magazyny energii obecnie jesteśmy w stanie wdrażać najszybciej. Najbliższe pięć lat w rozwoju polskiej energetyki będzie – obok ekspansji mocy OZE – także czasem gwałtownego wzrostu mocy i pojemności baterii.

Na naszych oczach dochodzi do wielkiej zmiany systemu elektroenergetycznego. Wydarzenia geopolityczne ostatnich lat jeszcze bardziej wzmocniły istniejące trendy poszukiwania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikację źródeł energii.

Odejście od wydobycia paliw kopalnych będzie koniecznością ze względu na postępującą degradację środowiska, ale także kończące się zasoby i w efekcie rosnące koszty wydobycia. Wykorzystanie czarnej energii będzie wkrótce nieopłacalne, a gospodarki i przedsiębiorstwa stawiające na paliwa kopalne będą zdecydowanie mniej konkurencyjne.

Świadomość tych procesów zauważalna jest już od kilku lat m.in. w legislacji unijnej oraz dążeniu do osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 roku. Strategie, regulacje oraz przepisy unijne i międzynarodowe zachęcają biznes do przekierowania swoich zasobów w stronę zielonych inwestycji.

Biznesy, które nie będą się do nich stosować, stracą możliwość korzystnego finansowania i docelowo będą płacić za korzystanie z czarnej energii. Jako Respect Energy prowadzimy nieustanne działania przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego powiększającego się grona naszych biznesowych klientów.

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Odpowiedzią na wyzwania postępującej zmienności klimatycznej, regulacyjnej i związanej z oczekiwaniami konsumentów powinna być energetyka oparta na elastyczności wytwarzania, przesyłu oraz elastyczności popytu, a także wykorzystująca najnowsze technologie w wyznaczaniu standardów rozwoju sektora OZE.

Pozostało 87% artykułu
Materiał partnera
Jakoś to będzie... czy przezorny zawsze ubezpieczony?
Materiał partnera
Wzrost wartości Twoich finansów? – jak wykorzystać do tego lokaty i rachunek oszczędnościowy Santander Consumer Banku
Materiał partnera
Opakowania uzupełniające przyszłością branży kosmetycznej
Materiał partnera
Zarządzanie odpadami: inicjatywy, które zmieniają branżę
Materiał partnera
Pozwalamy łączyć oszczędności z troską o środowisko
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy