Materiał powstał we współpracy z firmą CEMEX Polska

Firma od lat realizuje i wspiera inicjatywy stanowiące odpowiedź na realne potrzeby lokalnych społeczności.

W ostatni weekend sierpnia szkoła w Jaroszowcu (woj. małopolskie) wzbogaciła się o nową ścieżkę sensoryczną. Wspólne dzieło pracowników szkoły, rodziców uczniów i pracowników CEMEX pozwala dzieciom lepiej poznać zmysł dotyku.

To tylko jeden z 20 projektów zrealizowanych w ostatnich miesiącach w ramach akcji wolontariatu pracowniczego CEMEX Polska. Dzięki zaangażowaniu pracowników, w sąsiedztwie zakładów CEMEX przybywa udogodnień powstających z myślą o okolicznych mieszkańcach.

Projekty, w których uczestniczą także partnerzy firmy i przedstawiciele lokalnych społeczności, są realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość". Co roku w konkursie grantowym Fundacji pracowniczki i pracownicy pozyskują środki na przedsięwzięcia ważne dla ludzi mieszkających w sąsiedztwie należących do firmy cementowni, wytwórni betonu czy kopalń kruszyw.

Równolegle Fundacja prowadzi konkurs dla organizacji pozarządowych i szkół. Instytucje działające w pobliżu zakładów CEMEX Polska mogą ubiegać się o środki na realizację projektów dotyczących takich obszarów, jak ochrona środowiska, zdrowie, dobroczynność, edukacja i kultura. W mijającym roku dzięki grantom przyznanym w konkursie „Fabryka pomysłów" swoje projekty zrealizowało 14 organizacji z 10 miejscowości. Fundacja wsparła m.in. kampanię na rzecz ekologii i projekt wspierający ochronę pszczół.

Sąsiedzi mają głos

Działania na rzecz lokalnych społeczności, prowadzone i wspierane przez CEMEX Polska, stanowią odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców. Dzięki cyklicznym spotkaniom z przedstawicielami lokalnych społeczności firma poznaje kluczowe problemy i związane z nimi oczekiwania swoich sąsiadów. Jednym z efektów prowadzonego w ten sposób dialogu są projekty, które podnoszą jakość życia w okolicach zakładów CEMEX.

Odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie były m.in. działania podjęte przez firmę w ciągu ostatnich dwóch lat, mające na celu zniwelowanie skutków pandemii koronawirusa. W związku z lockdownem szkoły przez wiele miesięcy musiały pracować zdalnie. CEMEX wspierał w tym czasie placówki edukacyjne w okolicach swoich zakładów, realizując program „Wirtualna Szkoła CEMEX", za który tygodnik „Polityka", firma Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznały ogólnopolskie wyróżnienie jako projekt wspierający realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach programu przeprowadzono konfigurację platform edukacyjnych i szkolenia dla nauczycieli.

Z kolei podczas ferii zimowych i letnich wakacji, dzięki współpracy CEMEX z lokalnymi partnerami, dzieci, które nie mogły skorzystać z wakacyjnych wyjazdów, wzięły udział w ciekawych zajęciach kreatywnych, spotkaniach poświęconych bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni i warsztatach z robotyki. Ze specjalnej oferty edukacyjno-integracyjnej skorzystali także seniorzy.

Wsłuchani w potrzeby

Efektywna pomoc nie jest możliwa, jeśli potrzeby jej odbiorców nie są dobrze znane. Skuteczna współpraca z sąsiadami wymaga w związku z tym dobrego poznania kluczowych wyzwań, z jakimi się mierzą. Oni sami stanowią najlepsze źródło informacji dla firm, w jakie działania biznes wspólnie z lokalną społecznością powinien się zaangażować. Przykład CEMEX Polska pokazuje, że dialog z sąsiadami to klucz do sukcesu działań realizowanych na rzecz lokalnych społeczności.

Materiał powstał we współpracy z firmą CEMEX Polska