W czwartek Sąd Rejonowy w Warszawie wydał precedensowy wyrok dotyczący smogu. Pozew wniosła aktorka Grażyna Wolszczak. Twierdziła, że doszło do naruszenia jej dóbr osobistych.

Czytaj także: Grażyna Wolszczak wycofuje pozew za smog przeciwko m.st. Warszawie

– W okresach jesienno-zimowych, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest największe, musi ograniczyć swoją aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Ponosi również koszty, m.in. zakupiła oczyszczacz powietrza. Ponadto wysokie stężenie niebezpiecznych pyłów w powietrzu źle wpływa na jej zdrowie i jest zmuszona śledzić komunikaty w tej sprawie – wylicza Radosław Górski, radca prawny, pełnomocnik aktorki. – Tymczasem moja klientka ma prawo do czystego powietrza. – podkreśla mec. Górski.

Aktorka zażądała od Skarbu Państwa 5 tys. zł na rzecz stowarzyszenia Unicorn. Sąd uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych aktorki. I nakazał SP zapłacić żądaną kwotę.

Zdaniem sądu w Warszawie i w całej Polsce w ostatnich dziesięciu latach, których dotyczył pozew, stężenie pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu w zimie zdecydowanie przekraczało dopuszczalne normy.

Sąd zacytował także raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej.

– To wyrok precedensowy. Aby jednak ocenić jego wpływ na kwestie poprawy jakości powietrza w Polsce, należy poczekać, aż będzie prawomocny. Istotna też będzie kwestia skali podobnych pozwów – uważa Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawny w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

– Kluczowe jest odwołanie się sądu do prawa europejskiego, a w szczególności niezapewnienia skutecznej realizacji celów dyrektywy o jakości powietrza. Sąd uznał także, iż brak skutecznych działań po stronie państwa narusza dobra osobiste powódki, w szczególności prawo do korzystania z walorów nieskażonego środowiska naturalnego oraz prawo do wolności poprzez ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu – mówi Agnieszka Warso-Buchanan.

Mecenas Radosław Górski, który reprezentował aktorkę, jest również inicjatorem pierwszego pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa, który ma ustalić odpowiedzialność za stan powietrza w Polsce.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

– W tej chwili zbieramy zgłoszenia, pozew zostanie wniesiony w połowie roku – tłumaczy mec. Górski.