— Przed towarzyskim meczem z Danią zarysował się spór o prawa do wizerunku piłkarzy. Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski nie chcą uczestniczyć w nagrania filmu reklamowego firmy Orange,  jednego ze sponsorów reprezentacji,  uznając, że nadużywa on ich wizerunku, mimo że w umowach zapisano, że  wykorzystywany będzie cały zespół. Ustawa o sporcie mówi (art. 14), że członek kadry udostępnia swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który jest wyłącznie uprawniony do wykorzystania go do celów gospodarczych w zakresie regulacji związku lub międzynarodowej organizacji sportowej. Jak rozumieć ten przepis panie mecenasie ?

—Udostępnienie, o którym mowa w tym przepisie oznacza wyrażenie przez kadrowicza zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku. Nie każdego jednak wizerunku, ale tego w stroju reprezentacji. Udostępnienie to ma charakter „wyłączny" co oznacza, że zawodnik nie może bez zgody polskiego związku sportowego upoważniać innych osób do wykorzystywania jego wizerunku w stroju reprezentacyjnym.

— Co znaczy w celach gospodarczych ?

— Sprawa komercyjnego wykorzystania wizerunku reprezentanta Polski w footbolu była już przedmiotem oceny i to Sądu Najwyższego w sprawie, w której piłkarz domagał się zaprzestania wykorzystywania jego wizerunku przez sponsora kadry TP SA. SN nie uznał racji piłkarza  (wyrok SN  z 16 grudnia 2009 r.; I CSK 160/09). Oznacza to więc cel zarobkowy, zgodny z funkcją danego polskiego związku sportowego, który nie może być sprzeczny z jego statutowymi zadaniami. Taka działalność obejmuje min. zawieranie umów, które mogą polegać na udostępnieniu kontrahentowi wizerunku członków kadry narodowej w stroju reprezentacji kraju w zamian za świadczenie pieniężne wykorzystywane na realizację statutowych zadań.

— Nie ma jednak słowa o tym czy sponsor ma korzystać z wizerunku całej reprezentacji, czy też jej poszczególnych członków.

— Oczywiście te szczegóły mogą być regulowane umową związek – sponsor, ale kadrowicz nie jest jej stroną.

— Wydaje się zatem, że związek i sponsor mają rację. Czy obowiązek „udostępniania" oznacza więc, że kadrowicz musi wziąć udział w każdej sesji zdjęciowej, w każdej reklamie ?

— Jeśli sprowadzić „udostępnienie" do wyrażenia zgody, to należałoby uznać, że kadrowicz ma jedynie  obowiązek znoszenia sytuacji, w której jego wizerunek w stroju reprezentanta kraju może być przedmiotem wykorzystania przez jego federację sportową. Czyli że jeśli związek dysponuje już jakiś wizerunkiem kadrowicza w stroju reprezentacyjnym, np. z konferencji prasowej, z meczu, treningu, z sesji z której kadrowicz wziął udział, wtedy z takiego wizerunku może skorzystać. Uznanie, że kadrowicz musi wziąć udział w każdej reklamie moim zdaniem wychodzi jednak poza ramy regulacji. Tak szerokie ukształtowanie uprawnienia związku i osób trzecich mogłoby zagrozić innym dobrom osobistym kadrowicza. Forma udostępnienia i czas udostępnienia muszą być z kadrowiczem moim zdaniem uzgodnione. Wydaje się jednak, że sam argument „pieniężny" nie będzie wystarczający, by skutecznie zwalczać uprawnienia sponsora. Bardziej przekonujące byłyby argumenty, że nie ma czasu, jakieś inne pilne zajęcia.

— Czy kadrowicz mógłby uzyskać wynagrodzenie bezpośrednio od sponsora, z pominięciem związku ?

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

— Raczej nie widzę takiej możliwości – skoro wizerunek kadrowicza w stroju reprezentacyjnym jest oddany związkowi na wyłączność. No chyba żeby uznać, że przedmiotem umowy kadrowicza ze sponsorem nie jest zgoda na wykorzystanie wizerunku, a jedynie obowiązek kadrowicza do stawienia się podczas sesji i „zagrania" w filmie reklamowym. Samą zgodę na wykorzystanie tak stworzonego wizerunku musiałby sponsorowi udzielić już związek. To bowiem jego kapitał.

Rozmawiał Marek Domagalski