Kiedy europejskie firmy odzieżowe musiały na początku roku wstrzymać planowaną produkcję w swoich fabrykach, wiele z nich zaczęło w zamian wytwarzać maseczki i odzież ochronną dla personelu szpitali, a nawet płyn do dezynfekcji rąk. W dobie kryzysu nie ma przestrzeni na tradycyjne i sekwencyjne podejście do innowacji, które zakłada liniowe przechodzenie od pomysłu, przez etap badań i projektowania, do ostatecznej realizacji. Wszystkie te etapy muszą przebiegać równolegle, a wynikające z nich propozycje rozwiązań muszą być stale doskonalone na podstawie uzyskiwanych na bieżąco informacji zwrotnych.

Nowe myślenie

Szybkie, możliwe do adaptacji innowacje wymagają myślenia platformowego. Polega ono na stworzeniu środowiska, w którym poszczególne propozycje rozwiązań ewoluują z biegiem czasu. Opiera się ono na wysoce modularnej architekturze, uwzględniając fakt, że dane moduły – takie jak pamięć, procesory, czujniki czy kamery – mogą się szybko zmieniać i zostać łatwo zastąpione pojawiającymi się na bieżąco udoskonalonymi wersjami. Zmiana sposobu połączenia modułów pozwala reagować na pojawiające się potrzeby, a dzięki standardowym interfejsom, odzwierciedlającym leżące u ich podstaw moduły, oprogramowanie staje się bardziej dostępne. Powoduje to, że nowe funkcjonalności są opracowywane równolegle przez różne podmioty, a czas wdrożenia skrócony.

Jeżeli produkty tworzone są jako serie współdziałających komponentów modułowych, możliwe jest zapewnienie jakości i elastyczności, co pozwala na dostosowanie do krótkoterminowych wymogów, zgodnych z realizacją spójnej strategii długoterminowej. W tym podejściu uznaje się, że innowacje zachodzą w różnym tempie w obrębie różnych warstw (tzw. pace-layering). W Philips myślenie platformowe pomogło wypracować znacznie bardziej elastyczny model, w którym większość naszych innowacji realizowanych jest równolegle, z wykorzystaniem istniejących zasobów i potencjału. Od chwili wybuchu pandemii koronawirusa model ten pomaga nam szybko reagować na potrzeby szpitali i pacjentów.

W znacznej mierze elastyczność ta jest wynikiem bazowania na sprawdzonych rozwiązaniach. Podobnie jak firmy odzieżowe, które muszą szybko reagować na zmieniające się gusta klientów, wykorzystujemy naszą zdolność do tworzenia innowacji, aby odpowiedzieć na nowe potrzeby powstałe w wyniku kryzysu. Interdyscyplinarny zespół Philips, posiadający bogate doświadczenie w zakresie terapii oddechowej, w zaledwie dwa tygodnie opracował nowy model respiratora, który został wprowadzony do natychmiastowej produkcji masowej, stanowiąc pomoc dla pacjentów hospitalizowanych ze względu na Covid-19 i wymagających zarówno terapii inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej. Nowy respirator Philips E30 to alternatywa w sytuacjach, kiedy brakuje dostępu do w pełni funkcjonalnego respiratora do intensywnej terapii.

Ponadto w Holandii stworzona przez Philips platforma HealthSuite umożliwia szpitalom na wzajemne udostępnianie informacji medycznych o pacjentach z Covid-19. Od momentu uruchomienia platformy, tj. od 28 marca br., do chwili obecnej aż 95 proc. holenderskich szpitali korzysta z tej możliwości cyfrowej wymiany danych. Współpracujemy także z różnymi szpitalami w celu dodania sensorów biomedycznych do naszych systemów monitorowania pacjentów. Pacjenci hospitalizowani ze względu na Covid-19 mogą być na bieżąco zdalnie monitorowani, co pozwala ograniczyć liczbę wizyt pielęgniarek w salach chorych. Celem jest tu zmniejszenie ryzyka zakażenia personelu pielęgniarskiego koronawirusem. Model wirtualnej opieki medycznej zakłada ponadto, że pacjenci wyposażeni w sensory biomedyczne będą mogli być także stale monitorowani w domu, dzięki czemu można będzie lepiej kontrolować stan zdrowia pacjentów, ograniczając przy tym obciążenie placówek zapewniających intensywną opiekę medyczną.

Lepsza organizacja

Podejście platformowe może pomóc szpitalom w optymalizacji podejmowanych działań oraz umożliwić zmniejszenie lub zwiększenie skali działalności w zależności od potrzeb. Rozprzestrzenianie się koronawirusa powoduje duży wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne w całym systemie ochrony zdrowia – od diagnostyki, poprzez intensywną terapię i leczenie, aż po opiekę nad pacjentem w domu.

Weźmy na przykład możliwości diagnostyczne. Tomografia komputerowa to obecnie jedna z najbardziej wiarygodnych metod diagnozowania prawdopodobnych przypadków Covid-19. Jeżeli jednak obrazowanie TK wykonuje się w szpitalu, w którym radiolodzy są przeciążeni pracą, dzięki cyfrowej wymianie danych, obraz może zostać przekazany radiologom w innych placówkach celem uzyskania opisu. W przyszłości model ten może zostać rozszerzony o inne platformy diagnostyczne, np. odpowiednie dostosowanie przenośnych aparatów USG może pomóc w triażu pacjentów, czyli przydzieleniu do grup wymagających pomocy personelu medycznego, w zależności od stanu zdrowia.

Podstawową zaletą tego rodzaju platform jest możliwość wyciągania wniosków z interpretacji powiązanych ze sobą danych. Jednym z olbrzymich wyzwań związanych z pojawieniem się nowej choroby zakaźnej, takiej jak Covid-19, jest fakt, że lekarze muszą podejmować decyzje dotyczące leczenia pacjenta na podstawie bardzo ograniczonych informacji. Firma Philips współpracuje z wiodącymi instytucjami ochrony zdrowia przy opracowaniu panelu diagnostycznego, który mógłby pomóc personelowi medycznemu w podejmowaniu decyzji klinicznych. Poprzez integrowanie aktualizowanych co do minuty danych medycznych oraz osobistej historii chorobowej pacjenta, panel miałby działać analogicznie do systemu GPS, który oblicza alternatywną trasę, pozwalającą jak najszybciej dotrzeć do celu.

W szerszym ujęciu myślenie platformowe dotyczy także współpracy. Kiedy cały świat stara się ograniczać negatywny wpływ pandemii koronawirusa, potrzebna jest bliska współpraca liderów działających na wszystkich polach. Żaden kraj ani organizacja nie zdobędzie odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, działając w pojedynkę. Nasze globalne społeczeństwo będzie dość silne, aby poradzić sobie z pandemią tylko wtedy, gdy będziemy wzajemnie się wspierać i uczyć, a także razem dostosowywać do zmieniających się warunków.

Jeroen Tas Dyrektor ds. Innowacji i Strategii, Philips