Większość krajów Zachodu przyjęło strategię szczepień, w której - po pracownikach ochrony zdrowia - szczepi się seniorów. Inną strategię przyjęły np. władze Indonezji, które najpierw szczepią młodych.

Teraz - jak czytamy w "Science" - grupa naukowców z University of Colorado Boulder i Harvard School of Public Health na podstawie matematycznego modelu ustaliła jaki efekt dają różne strategie szczepień.

"Ustaliliśmy, że osoby w wieku 60 lat i starsze powinny mieć priorytet przy szczepieniach, jeśli chcemy zmniejszyć liczbę zgonów (chorych na COVID)" - piszą badacze w "Science".

Z kolei szczepienie młodszych osób - jak wskazuje model - przyczynia się bardziej niż szczepienie seniorów do ograniczenia transmisji koronawirusa.

Zastosowany model nie badał korzyści ze szczepienia w pierwszej kolejności osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Naukowcy nie analizowali także jaki wpływ na rozwój epidemii ma szczepienie w pierwszej kolejności pracowników ochrony zdrowia oraz ewentualne szczepienie dzieci.

"Rola dzieci w czasie tej pandemii jest niejasna. Przyjęliśmy założenie, że (...) dzieci nie są głównym źródłem transmisji (...)" - piszą badacze.