Jak zadbać o zdrowie psychiczne

Wypalenie zawodowe i depresja to epidemie, o których zbyt mało się mówi. W Polsce ok. 39 proc. osób doświadcza wypalenia zawodowego – to poziom najwyższy wśród wszystkich mieszkańców Europy. Z kolei z raportu NFZ wynika, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,5 mln osób.

Publikacja: 23.02.2024 03:00

Magdalena Cieśla, Prezes Fundacji Life Balance, organizatora ogólnopolskiego programu „Poznaj depres

Magdalena Cieśla, Prezes Fundacji Life Balance, organizatora ogólnopolskiego programu „Poznaj depresję, poznaj siebie”. Wykładowca w Collegium Humanum. Certyfikowany trener, coach, certyfikowany trener stylów myślenia FRIS i DISC, terapeuta RTZ, psychodietetyk. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu – bada wpływ technik redukcji stresu oraz medytacji na depresję, wypalenie zawodowe, uwagę, pamięć i koncentrację. Autorka licznych artykułów na temat zdrowia oraz zagadnień psychologicznych i rozwojowych, a także książek: „Oczyść ciało i umysł, czyli jak zadbać o swoje zdrowie i zredukować stres”; „Bądź szczęśliwa, czyli trzy kroki do szczęścia dla każdej kobiety”; „Żyj naturalnie, czyli dekalog zdrowego życia”; „Filozofia reklamy”. Redaktor naczelna i twórca ogólnopolskiego dwumiesięcznika o zdrowym stylu życia „Żyj naturalnie”.

Foto: materiały prasowe

Materiał przygotowany przez Fundację Life Balance

Uważa się, że pandemia doprowadziła do zwiększenia problemów psychicznych o minimum 30 proc. Psychologowie mówią o zespole stresu popandemicznego. Jak pokazują statystyki, dziś siedmiokrotnie więcej osób umiera z rąk własnych niż z cudzych. W Polsce w 2022 r. 2,7 razy więcej osób popełniło samobójstwo niż zginęło w wypadkach drogowych.

Według danych z raportu NFZ o zdrowiu refundowane leki przeciwdepresyjne w 2021 r. wykupiło 1,5 mln osób, było to o 59 proc. więcej niż w 2013 r. Wartość refundacji tych leków wyniosła w 2021 r. 191 mln zł. Zgodnie natomiast z danymi WHO z 2021 roku około 350 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu depresji, a aż około 700 tys. osób co roku umiera z powodu samobójczej śmierci. Według statystyk depresja jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci lub uszczerbku na zdrowiu.

Coraz częstszy problem ludzi młodych

Statystyki są przerażające – w ubiegłym 2022 roku 2031 młodych ludzi próbowało popełnić samobójstwo, z czego 150 prób było udanych, a 85 dotyczyło osób poniżej 13. roku życia. 

Badania przeprowadzone przez prof. Ewę Mojs oraz dr Aleksandrę Lubikowską-Kałek na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu wykazują dwukrotny wzrost ryzyka depresji u studentów – w 2015 roku było to 20–30 proc., obecnie jest to 50 proc. Jak pokazują statystyki, młodzi dorośli i nastolatkowie to grupy wiekowe, w których rozpowszechnienie epizodów depresji jest największe – 10,9 proc. (NSDUH, 2016), a samobójstwo stanowi czwartą najczęstszą przyczynę śmierci osób w wieku 15–29 lat (WHO, 2021).

W trosce o zdrowie psychiczne

Z tego powodu Fundacja Life Balance wraz z Collegium Humanum podjęła działania, by szerzyć wiedzę w tym obszarze. W dniach 7–9 marca w Warszawie w Collegium Humanum organizuje naukową konferencję międzynarodową poświęconą holistycznemu podejściu do zdrowia psychicznego. Podczas tego trzydniowego prestiżowego wydarzenia wystąpią uznani na całym świecie naukowcy zajmujący się tematyką wypalenia zawodowego, depresji, mindfulness i wellbeingu: prof. Richard J. Davidson, prof. Andrew Newberg, prof. Michael I. Posner, prof. T.Hyland, dr Eyal Rosenstreich, dr R. Chappell, dr Dieter Korczak.

Dodatkowo praktycy podzielą się doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem działań wellbeingowych.

Zaprezentowane zostaną także najnowsze wyniki badań naukowych na temat wypalenia zawodowego i depresji zarówno w kontekście fizjologicznym, jak i poznawczym oraz behawioralnym. Omówione zostaną także naturalne środki wspomagające leczenie depresji. Ponadto przedstawione zostaną najnowsze metody terapeutyczne. Fundacja podzieli się również swoimi wynikami badań oraz doświadczeniami w pracy z uczniami i studentami. Zaprezentuje model Neuromindfulness – poznawcze podejście do praktyki mindfullness.

Wystąpienia światowej sławy naukowców

Dr Richard J. Davidson

W 1976 r. Richard Davidson otrzymał stopień doktora psychologii na Uniwersytecie Harvarda. Jego badania skupione są zasadniczo na neuronowych podstawach emocji i stylów emocjonalnych oraz metodach sprzyjających rozwojowi człowieka z włączeniem medytacji i podobnych praktyk kontemplacyjnych. Jest autorem ponad 573 artykułów, wielu rozdziałów i analiz oraz edytorem 14 książek. Napisał książkę „The Emotional Life of Your Brain” (Życie emocjonalne mózgu) wspólnie z Sharon Begley, opublikowaną w 2012 r., jest też współautorem z Danielem Golemanem książki „Altered Traits” (Trwała przemiana), wydanej w 2017 r. W 2006 r. został uznany przez magazyn „Time” za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie.

Prof. Andrew Newberg

Piastuje stanowisko profesora Wydziału Medycyny Integracyjnej i Nauk o Żywieniu, jednocześnie zajmując stanowisko na Wydziale Radiologii na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona. Jest dyplomowanym specjalistą w zakresie medycyny internistycznej i nuklearnej. Aktywnie realizował projekty badawcze z dziedziny neuroobrazowania, które obejmowały zagadnienia związane z procesami starzenia się, demencją, epilepsją i innymi zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi. Tytuł wystąpienia: Neurobiologiczne korelaty medytacji i uważności.

Prof. Michael I. Posner

Od ponad 50 lat Michael Posner zajmuje się wyjaśnianiem, jak operacje myślowe, szczególnie te związane z koncentracją uwagi, przeprowadzane są przez sieci neuronowe. W swoich badaniach wykorzystuje metody kognitywne, obrazowanie oraz genetykę. Został uhonorowany wieloma wyróżnieniami, jak powołanie do Narodowej Akademii Nauk (NAS) w 1981 r., medal z zakresu nauk z rąk prezydenta Baracka Obamy w 2009 r., a w 2017 r. otrzymał medal Franklina w dziedzinie informatyki i nauk kognitywnych. Tytuł wystąpienia: Medytacja wpływa na połączenia w mózgu.

Dr Eyal Rosenstreich

Specjalizuje się w pamięci długotrwałej, a w swoich badaniach skoncentrował się na mechanizmach kognitywnych związanych z uważnością, medytacją i poczuciem samotności. Jego badania wykazały, że wzbudzenie stanu uważności może powodować zwiększenie wywoływania fałszywych wspomnień z pamięci długotrwałej oraz że uważność można najlepiej określić jako przetwarzanie metakognitywne na obrzeżach świadomości. Tytuł wystąpienia: Uważność, pamięć i powstawanie zaburzeń psychicznych.

Dr Dieter Korczak

Od 1985 r. prowadzi własny instytut badawczy GP-Forschungsgruppe. Od wielu lat zajmuje się pracą badawczą w obszarze ochrony zdrowia. Obecnie pracuje z pracownikami Stowarzyszenia Niemieckich Naukowców (VDW) nad systemem wypłacalności w zakresie ochrony zdrowia. Tytuł wystąpienia: Diagnostyka i leczenie syndromu wypalenia zawodowego. Wyniki najnowszych badań.

Trzy dni rzetelnej i innowacyjnej dawki wiedzy

– Trzy ważne obszary tematyczne

To unikalne wydarzenie pozwala nie tylko zdobyć cenną wiedzę na temat najnowszych badań, trendów i narzędzi w dziedzinie zdrowia psychicznego, lecz poznać też praktyczne metody. Co więcej, umożliwia wysłuchanie cennych informacji od praktyków i profesjonalistów. 

  • 7 marca 2024 r. Temat: Wypalenie zawodowe – głównie dla: przedstawicieli działów HR, dyrektorów, managerów, Team Liderów i wszystkich osób kierujących ludźmi
  • 8 marca 2024 r. Temat: Depresja ludzi młodych – głównie dla: przedstawicieli szkół i uczelni wyższych 
  •  9 marca 2024 r. Temat: Mindfulness i joga – dzień otwarty dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swój dobrostan psychiczny i wziąć udział w prelekcjach i warsztatach (szczególnie studenci i ludzie młodzi)

Fundacja Life Balance

  •  Prowadzi projekt pt. „Poznaj depresję, poznaj siebie”, którego ambasadorami są takie znane i lubiane osoby, jak m.in.: Magdalena Stużyńska, Piotr Cyrwus, Barbara Wypych, Joanna Moro i Paulina Holtz.
  • Współpracuje z norweskim Uniwersytetem NTNU, hiszpańskim Universidad Camilo José Cela w Madrycie, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Collegium Humanum.
  •  Opracowała program interwencji Neuromindfulness oraz TNT bazujący m.in. na terapii MBCT, DBT, ACT oraz logoterapii ze szczególnym uwzględnieniem pracowników korporacji oraz ludzi młodych – uczniów i studentów.

Collegium Humanum

Jedna z największych w Polsce uczelni niepublicznych o wybitnie międzynarodowym statusie prowadzi kształcenia w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie, Szczecinie, Kielcach, Katowicach oraz w Wiedniu (Austria), Pradze i Frydku Mistku (Czechy), Bratysławie (Słowacja) oraz w Andiżanie w Uzbekistanie. Na uczelni można studiować: psychologię, prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość, pedagogikę, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, media, administrację, bezpieczeństwo i kryminologię.

Uczelnię wyróżnia odwaga w wytyczaniu nowych ścieżek edukacyjnych, najwyższa jakość i innowacyjny model nauczania, opracowany przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów-praktyków, ciągle analizujących zmieniające się wymagania świata i potrzeby edukacyjne. 

Należy do Association od MBA & BGA w Londynie (Business Graduates Association). Sygnatariusz Principles for Responsible Management Education (PRME), CEEMAN, AACSB Business Education Alliance Member, Erasmus +, INQAAHE, KRZaSP, Północna Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego, Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolska Federacja Pracodawców i Przedsiębiorców, Pracodawcy RP.

W plebiscycie edukacyjnym Polska Press została polską Uczelnią Roku w 2023.

Najchętniej wybierana uczelnia w 2023 według Ministerstwa Edukacji i Nauki.

www.humanum.pl

Magdalena Cieśla

Magdalena Cieśla
Prezes Fundacji Life Balance, organizatora ogólnopolskiego programu „Poznaj depresję, poznaj siebie”. Wykładowca w Collegium Humanum. Certyfikowany trener, coach, certyfikowany trener stylów myślenia FRIS i DISC, terapeuta RTZ, psychodietetyk. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu – bada wpływ technik redukcji stresu oraz medytacji na depresję, wypalenie zawodowe, uwagę, pamięć i koncentrację. Autorka licznych artykułów na temat zdrowia oraz zagadnień psychologicznych i rozwojowych, a także książek: „Oczyść ciało i umysł, czyli jak zadbać o swoje zdrowie i zredukować stres”; „Bądź szczęśliwa, czyli trzy kroki do szczęścia dla każdej kobiety”; „Żyj naturalnie, czyli dekalog zdrowego życia”; „Filozofia reklamy”. Redaktor naczelna i twórca ogólnopolskiego dwumiesięcznika o zdrowym stylu życia „Żyj naturalnie”.

Materiał przygotowany przez Fundację Life Balance

Diagnostyka i terapie
Tabletka „dzień po” także od położnej. Izabela Leszczyna zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Diagnostyka i terapie
Zaświeć się na niebiesko – jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Diagnostyka i terapie
Naukowcy: Metformina odchudza, bo organizm myśli, że ćwiczy
Diagnostyka i terapie
Tabletka „dzień po”: co po wecie prezydenta może zrobić ministra Leszczyna?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
zdrowie
Rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. Pokazujemy, gdzie odmawia się szczepień