Choroba Alzheimera – ważna jest szybka diagnoza

Zespół naukowców opracował badania krwi, które posłuży diagnozowaniu choroby Alzheimera u pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych.

Publikacja: 03.10.2022 23:10

Choroba Alzheimera – ważna jest szybka diagnoza

Foto: stock.adobe.com

Szacuje się, że w 2050 roku choroba Alzheimera dotknie 100 milionów ludzi, w porównaniu z 35 milionami w 2015 roku. Światowy Raport Alzheimera (World Alzheimer Report) precyzuje, że ​​co trzeciego przypadku można by uniknąć dzięki odpowiedniej profilaktyce.

Wspólne prace naukowców ze Szwecji, Anglii, Hiszpanii, Niemiec i Kolumbii zaowocowały stworzeniem badania krwi mierzącego biomarkery choroby zwyrodnieniowej w osoczu na podstawie pomiarów białka tau (P-tau181) i łańcucha lekkiego neurofilamentów (NfL). Dzięki temu można będzie przewidzieć wystąpienie choroby u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi.

Demencja to choroba osób starszych, choć zapadają na nią też 30-latkowie

Choroba Alzheimera powoduje degeneracyjne uszkodzenia neuronów w postaci nagromadzenia peptydów beta-amyloidowych, splątków neurofibrylarnych i nieprawidłowego przetwarzania białka tau. Metoda badania krwi opracowana przez badaczy ocenia obecność płytek amyloidowych i poziom neurodegeneracji w płynie mózgowo-rdzeniowym, które są kluczowymi wskaźnikami choroby.

Obecnie diagnoza choroby Alzheimera jest stawiana dzięki obrazowaniu mózgu za pomocą MRI, pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) lub nawet poprzez wykonanie nakłucia lędźwiowego w celu analizy płynu mózgowo-rdzeniowego. Zdaniem neurologów są to metody kosztowne i inwazyjne, w przeciwieństwie do badania próbek krwi. Ponadto to badanie krwi osób z zaburzeniami funkcji poznawczych pomoże ustalić, czy mają one chorobę Alzheimera, czy inny rodzaj demencji.

Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie „Nature Aging”, oceniono jako bardzo zachęcające (prognoza z dokładnością 88 proc.), ale wymagają jeszcze potwierdzenia na większych grupach pacjentów, a następnie badań klinicznych.

Ważne jest także w tym badaniu, że wykryte biomarkery umożliwiły przewidywanie zmian zdolności umysłowych i pamięciowych zarówno u osób z genem ryzyka Alzheimera (APOE4), jak i u osób bez tego genu.

Czytaj więcej

Proste badanie pomoże wykryć raka prostaty

Choroba Alzheimera jest najczęstszym typem otępienia (demencji). To zespół objawów zaburzeń funkcji poznawczych i zachowań, które powodują problemy w wykonywaniu codziennych czynności oraz wyraźnie pogarszają funkcjonowanie.

Demencja występuje głównie u osób starszych, a jej coraz częstsze występowanie wiąże się ze starzeniem społeczeństwa. Oszacowano, że na otępienie choruje w przybliżeniu 10 proc. osób powyżej 65. roku życia i 20 proc. powyżej 75. roku życia.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy starsi ludzie zostaną nią dotknięci. Jak w przypadku większości chorób, ważne jest jak najwcześniejsze jej zdiagnozowanie. Jej objawy to przede wszystkim utrata pamięci, trudności w koncentracji i myśleniu, spadek zdolności do wydawania opinii i osądów, stopniowe wycofywanie się z życia społecznego, a także kłopoty z wykonywaniem rutynowych czynności.

Diagnostyka i terapie
Szczepienia przeciwko polio i krztuścowi na granicy odporności zbiorowej
Diagnostyka i terapie
HMPV: najgroźniejszy z nieznanych powszechnie wirusów
Diagnostyka i terapie
Pierwszy pacjent w Polsce oficjalnie chory przez smog
Diagnostyka i terapie
Biotechnologia kluczem do rozwoju
Diagnostyka i terapie
Herbata, jabłka i jagody mogą zapobiegać utracie pamięci