Zespół lekarzy ze szpitala, kierowany przez prof. Jechiela Szlesingera, zakończył właśnie pierwsze tego rodzaju badanie z udziałem pacjentów szpitalnego oddziału pediatrycznego, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Badanie miało na celu ustalenie poziomu przeciwciał pojawiających się u dzieci po przejściu COVID-19.

Wyniki badania opublikowano na łamach "Acta Paediatrica". Objęto nim pomiędzy 18 października 2020 roku i 12 stycznia 1 138 dzieci w wieku poniżej 18 lat (średnia wieku uczestników badania wyniosła 4,4 roku).

Badanie wykazało, że spośród dzieci uczestniczących w badaniu, u których w jego trakcie wykryto zakażenie koronawirusem, blisko 1/3 (29 proc.) nie miało, po trzech tygodniach od wykrycia zakażenia, przeciwciał chroniących przed SARS-CoV-2.

U pozostałych 2/3 przeciwciała pojawiły się, ale po czterech miesiącach ich poziom znacznie się obniżył.

- Badanie wykazuje, że (dzieci) osiągają maksymalny poziom przeciwciał (chroniących przed COVID-19) do trzech miesięcy po zakażeniu - mówi prof. Szlesinger.

Jak dodaje po tym okresie tempo spadku poziomu przeciwciał u dzieci jest szybsze niż u dorosłych.

Wyniki badań mogą oznaczać, że dzieci są słabiej chronione przed reinfekcją koronawirusem w dłuższym okresie.