Adam Niedzielski ministrem zdrowia został 12 miesięcy temu - 26 sierpnia 2020 roku. Na stanowisku tym zastąpił Łukasza Szumowskiego.

W sondażu, który przeprowadziliśmy w drugiej połowie marca br., działania Adama Niedzielskiego w kontekście walki z epidemią Covid-19 w Polsce pozytywnie oceniło 23,7 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 41,3 proc. a 35 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Przeczytaj: Jak Polacy oceniają Niedzielskiego? 41,3 proc. - źle

Wówczas Polska zmagała się z trzecią falą pandemii. 1 kwietnia, krótko po przeprowadzeniu sondażu, Ministerstwo Zdrowia informowało o rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem (ponad 35 tys. przypadków). Zdaniem Adama Niedzielskiego obecnie do kraju nadciąga czwarta fala. - Najniższe poziomy (liczby zakażeń - red.) odnotowywaliśmy 3-4 tyg. temu, kiedy średnia siedmiodniowa była poniżej 100, w tej chwili ona jest na stałe powyżej 100, a w zasadzie zbliża się do 200 - ostrzegał w czwartek minister w RMF FM.

Jak na progu czwartej fali Polacy oceniają Niedzielskiego i czy zaufanie do niego zmieniło się przez te miesiące? O to zapytaliśmy w sondażu, przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” przez agencję SW Research.

Działania Adama Niedzielskiego w kontekście walki z epidemią Covid-19 w Polsce pozytywnie oceniło 27 proc. ankietowanych, przy czym 7 proc. zadowolonych z ministra jest „zdecydowanie”, a 20 proc. „raczej”. Negatywnie pracę szefa resortu zdrowia oceniło 34,4 proc. (15,3 proc. „raczej negatywnie”, a 19,1 proc. „zdecydowanie negatywnie”).

Dużą grupę w badaniu stanowili respondenci z ambiwalentnym stosunkiem do ministra - 29 proc. Z kolei 9,7 proc. wybrało odpowiedź „nie mam zdania”.

- Działania Adama Niedzielskiego negatywnie częściej oceniają kobiety (37 proc.) niż mężczyźni (31 proc.). Odsetek respondentów, którzy niedostatecznie oceniają pracę ministra maleje wraz ze wzrostem wieku badanych (42 proc. osób do 24. roku życia, 30 proc. badanych w wieku powyżej 50 lat). Negatywny stosunek do pracy ministra zdrowia wyraża 4 na 10 osób z wykształceniem wyższym i rzadziej niż co druga osoba z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców - komentuje Piotra Zimolzak, wiceprezesa zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4.8.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.