Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko zaciągania kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości z wykorzystaniem cudzych personaliów.

Każdy obywatel będzie miał pełny wgląd do historii weryfikacji i zastrzeżeń swojego numeru PESEL. Zastrzeżenie zostanie zarejestrowane w nowym, osobnym systemie, który prowadzić będzie minister cyfryzacji. Podmioty, które mimo wymogu nie zweryfikują informacji w rejestrze, nie będą mogły domagać się zaspokojenia roszczeń powstałych np. na skutek zawartej umowy.

Czytaj więcej

Prezes UODO: Sprawa tej nieszczęsnej KRS przyćmiła całą moją kadencję

Z kolei banki opóźnią o 12 godzin wypłatę sumy przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli okaże się, że posiadacz rachunku zastrzegł swój PESEL.

Etap legislacyjny: ustawa trafi do Senatu