Prezes UODO po raz drugi przyznała Nagrody im. Michała Serzyckiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji.

- Michał Serzycki był pełnym pasji obrońcą praw człowieka, który dla urzeczywistnienia prawa człowieka do poszanowania jego prywatności zainicjował na szeroką skalę działania informacyjno-edukacyjne organu ds. ochrony danych osobowych, by przeniknąć z informacją o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych do świadomości Polaków i polskich instytucji publicznych i prywatnych. Nagroda zachowa pamięć o Jego osiągnięciach – powiedziała  prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa podczas dzisiejszej uroczystości wręczenia nagród.

Odbyła się ona w Warszawie podczas konferencji „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy", która była głównym punktem obchodów 13. Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Wręczając narody, dr Edyta Bielak-Jomaa podkreśliła bogaty dorobek i doświadczenia tegorocznych laureatów w zakresie działań na rzecz ochrony danych osobowych i popularyzowanie wiedzy z tego zakresu.

- Ta nagroda jest podziękowaniem za wsparcie działań organu ochrony danych osobowych oraz ogromy wkład pracy merytorycznej w tworzenie systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie polskiego porządku prawnego w zakresie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych - powiedziała prezes UODO zwracając się do profesor Ireny Lipowicz.

Profesor Paul de Hert został uhonorowany za "wybitny wkład rozwój systemu ochrony danych osobowych". Prezes UODO wyjaśniła, że nagroda jest wyrazem szczególnego uznania dla jego pracy w dziedzinie prywatności i ochrony danych.

Nagrodę w imieniu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów odebrała Marzenna Przesmycka-Baranek, wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych. Dr Edyta Bielak-Jomaa podziękowała za lata owocnej współpracy i wsparcie przy realizacji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa" oraz za popularyzację wiedzy o ochronie danych osobowych w środowisku oświaty w całej Polsce.