W tegorocznym rankingu zwyciężył Singapur - 89,7 pkt - wyprzedzając Nową Zelandię i Australię. Na samym końcu, w grupie represyjnej, znalazły się: Kuba (miejsce 176), Wenezuela (177) i Korea Północna (178).

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 69,7 pkt, co uplasowało nas na 41 miejscu w rankingu światowym, w grupie krajów "umiarkowanie wolnych". W indeksie ocenia się państwa według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej.

- Polski wynik w zakresie wolności gospodarczej wynosi 69,7, co oznacza, że ??gospodarka zajmuje 41. miejsce pod względem wolności w Indeksie 2021 r. Ogólny wynik wzrósł o 0,6 punktu, głównie ze względu na poprawę skuteczności sądownictwa. Polska zajmuje 25. miejsce na 45 krajów regionu Europy, a jej ogólny wynik jest poniżej średniej regionalnej, ale powyżej średniej światowej - napisano w komentarzu.

Jak ocenia The Heritage Foundation, w tym roku polska gospodarka zrobiła kolejny mały krok do grupy większości wolnych. Aby dokonać ostatecznego skoku, rząd będzie musiał podjąć bolesne politycznie decyzje, aby dokonać znacznych cięć w wydatkach. Reforma i wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości byłyby kolejnym obszarem priorytetowym dla zwiększenia wolności gospodarczej w Polsce.

Prawo

Polska uznaje i egzekwuje interesy majątkowe i generalnie stoi na straży ważności umów. Sądownictwo jest niezależne, chociaż sądy są powolne i przeciążone. Polski system prawny jest kodeksowy i prokuratorski, oparty na Konstytucji z 1997 r. Istnieją przepisy ustawowe, wykonawcze i sankcje mające na celu zwalczanie korupcji wśród funkcjonariuszy publicznych i przeciwdziałanie konfliktom interesów.

Strona rządowa

Najwyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 32 proc., a najwyższa stawka podatku dochodowego od osób prawnych to 19 proc. Inne podatki obejmują podatek od wartości dodanej i podatek od nieruchomości. Całkowite obciążenie podatkowe wynosi 35,0 proc. całkowitego dochodu krajowego. Wydatki rządowe wyniosły 41,6 proc. PKB w ciągu ostatnich trzech lat, a deficyt budżetowy wynosił średnio 0,8 proc. PKB. Dług publiczny odpowiada 46,7 proc. PKB.

Efektywność regulacji

Polska nie nadąża za reformami dotyczącymi wolności biznesu w innych krajach, a Indeks 2021 jest piątym z rzędu, w którym polski wynik tego wskaźnika spadł. Zwolnienie pracownika stało się łatwiejsze, zwiększając elastyczność na rynku pracy i pobudzając wzrost zatrudnienia poprzez zmniejszenie niechęci firm do zatrudniania. Według danych Komisji Europejskiej polscy rolnicy są piątymi co do wielkości beneficjentami unijnych dopłat.

Otwarty rynek

Jako członek UE, Polska ma 45 obowiązujących preferencyjnych umów handlowych. Średnia stawka celna ważona handlem (wspólna dla członków UE) wynosi 3 proc., przy 639 obowiązujących środkach pozataryfowych z mandatu UE. W Polsce obowiązuje dodatkowych 340 pozataryfowych barier dla poszczególnych krajów. Inwestycje zagraniczne są mile widziane, ale własność zagraniczna w wybranych sektorach strategicznych jest ograniczona. Sektor finansowy nadal się rozwija.