W marcu litewska produkcja przemysłu wzrosła o 4 proc. rocznie i 1,9 proc. miesięcznie.