Fracht i opłaty paliwowe obniżyły ceny usług w Niemczech

Ceny producentów usług w Niemczech w drugim kwartale 2023 r. były o 2,8 proc. niższe niż w drugim kwartale 2022 r., spadły również o 0,6 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r.

Publikacja: 18.09.2023 11:51

Fracht i opłaty paliwowe obniżyły ceny usług w Niemczech

Foto: Imke Lass/Bloomberg

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), można to przypisać wyłącznie sektorowi gospodarki transportowo-magazynowej. Spadające stawki frachtowe i niższe opłaty paliwowe w transporcie morskim i lotniczym doprowadziły do ​​niższych cen zarówno tutaj, jak i dla spedytorów działających na niższym szczeblu łańcucha dostaw. Ceny wzrosły we wszystkich pozostałych obszarach usług.

Podobnie jak w I kwartale 2023 r., branża transportowo-magazynowa jako jedyna w sektorze usług odnotowała w II kwartale 2023 r. spadek cen na poziomie 13,3 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. W dużej mierze odpowiedzialny za to był sektor żeglugi morskiej i przybrzeżnej, w którym spadek wyniósł 53,7 proc. Ze względu na słaby popyt światowy przedsiębiorstwa żeglugowe nie były w stanie w pełni wykorzystać swoich statków, co doprowadziło do spadku stawek frachtowych. Sektor lotniczy również odnotował spadek cen na poziomie 11,1 proc., a spedycja na poziomie 8,1 proc.. W tym drugim przypadku przyczyną spadku cen byli w szczególności spedytorzy morscy i lotniczy.

W drogowym transporcie towarowym, po ogromnych podwyżkach na koniec 2022 r. (+15,5 proc. w IV kwartale 2022 r. w porównaniu do IV kwartału 2021 r.), wzrost cen w II kwartale 2023 r. był niższy i wyniósł 5,5 proc. w porównaniu do w tym samym kwartale roku poprzedniego. W porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku nastąpił nawet spadek cen o 0,5 proc.

Na poziomie 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego utrzymał się umiarkowany wzrost cen w sektorze informacji i komunikacji. Głównym czynnikiem wzrostu były usługi informatyczne. Oprócz wzrostu kosztów ogólnych, które przełożyły się na ceny, za wzrost odpowiedzialne były wyższe płace. Szczególnie w branży IT brak wykwalifikowanej kadry miał dodatkowy wpływ na ceny.

W sektorze usług profesjonalnych, naukowych i technicznych ceny w II kwartale 2023 roku wzrosły o 4,6 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Zwiększone koszty ogólne i wyższe wydatki na personel miały wpływ na wzrost cen we wszystkich obszarach. Ceny usług architektonicznych i inżynieryjnych wzrosły szczególnie gwałtownie , o 5,4 proc., głównie za sprawą branży budowlanej, gdyż wyższe koszty budowy wpłynęły na opłaty za usługi okołobudowlane. Branża przeglądów technicznych, fizycznych i chemicznych również odnotowała silny wzrost cen o 5,5 proc., w dużej mierze za sprawą wyższych cen za przeglądy pojazdów, które wzrosły o 6,0 proc.

Najwyższy od początku szeregu czasowego w 2015 r. wzrost na poziomie 8,1 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. nastąpił w sektorze usług administracyjnych i wsparcia  Oprócz wprowadzonych tutaj korekt mających na celu uwzględnienie zwiększonych kosztów ogólnych i częściowych kosztów zbiorowych podwyżki płac na początku roku spowodowały, że w niektórych branżach podwyżka płacy minimalnej od 1 października 2022 roku spowodowała silny wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego (sprzątanie budynków 9,6 proc., ochrona 8,8 proc., zatrudnienie tymczasowe 7,2 proc.).

Sprzedaż w branży hotelarskiej spadła w lipcu 2023 r. o 1,5 proc. w porównaniu do czerwca 2023 r., zarówno realna (skorygowana cenowo), jak i nominalna (nieskorygowana cenowo), po korekcie kalendarzowej i sezonowej. Jak podaje Destatis na podstawie wstępnych wyników, branża hotelarsko-gastronomiczna odnotowała realny spadek sprzedaży o 4,1 proc. i nominalny wzrost sprzedaży o 2,7 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku, czyli tego samego miesiąca ubiegłego roku. Różnica pomiędzy wynikami nominalnymi i rzeczywistymi odzwierciedla znacznie podwyższony poziom cen w branży hotelarsko-gastronomicznej. W porównaniu do lipca 2019 r., porównywalnego miesiąca przed wybuchem pandemii koronawirusa w Niemczech, sprzedaż usług hotelarskich wykazała realny spadek o 9,8 proc.

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), można to przypisać wyłącznie sektorowi gospodarki transportowo-magazynowej. Spadające stawki frachtowe i niższe opłaty paliwowe w transporcie morskim i lotniczym doprowadziły do ​​niższych cen zarówno tutaj, jak i dla spedytorów działających na niższym szczeblu łańcucha dostaw. Ceny wzrosły we wszystkich pozostałych obszarach usług.

Podobnie jak w I kwartale 2023 r., branża transportowo-magazynowa jako jedyna w sektorze usług odnotowała w II kwartale 2023 r. spadek cen na poziomie 13,3 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. W dużej mierze odpowiedzialny za to był sektor żeglugi morskiej i przybrzeżnej, w którym spadek wyniósł 53,7 proc. Ze względu na słaby popyt światowy przedsiębiorstwa żeglugowe nie były w stanie w pełni wykorzystać swoich statków, co doprowadziło do spadku stawek frachtowych. Sektor lotniczy również odnotował spadek cen na poziomie 11,1 proc., a spedycja na poziomie 8,1 proc.. W tym drugim przypadku przyczyną spadku cen byli w szczególności spedytorzy morscy i lotniczy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
Inflacja bazowa w Polsce lekko w dół. NBP podał nowe dane
Dane gospodarcze
Chiński rynek nieruchomości nadal ciąży gospodarce
Dane gospodarcze
Inflacja konsumencka w Polsce w maju. GUS podał nowe dane
Dane gospodarcze
Europejski Kongres Finansowy: Długa lista zagrożeń dla polskiej gospodarki
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Dane gospodarcze
FAO: żywność na świecie znów zdrożała w maju
Dane gospodarcze
Prezes NBP Adam Glapiński: Szanse na obniżkę stóp w 2024 roku są zerowe