Fracht i opłaty paliwowe obniżyły ceny usług w Niemczech

Ceny producentów usług w Niemczech w drugim kwartale 2023 r. były o 2,8 proc. niższe niż w drugim kwartale 2022 r., spadły również o 0,6 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r.

Publikacja: 18.09.2023 11:51

Fracht i opłaty paliwowe obniżyły ceny usług w Niemczech

Foto: Imke Lass/Bloomberg

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), można to przypisać wyłącznie sektorowi gospodarki transportowo-magazynowej. Spadające stawki frachtowe i niższe opłaty paliwowe w transporcie morskim i lotniczym doprowadziły do ​​niższych cen zarówno tutaj, jak i dla spedytorów działających na niższym szczeblu łańcucha dostaw. Ceny wzrosły we wszystkich pozostałych obszarach usług.

Podobnie jak w I kwartale 2023 r., branża transportowo-magazynowa jako jedyna w sektorze usług odnotowała w II kwartale 2023 r. spadek cen na poziomie 13,3 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. W dużej mierze odpowiedzialny za to był sektor żeglugi morskiej i przybrzeżnej, w którym spadek wyniósł 53,7 proc. Ze względu na słaby popyt światowy przedsiębiorstwa żeglugowe nie były w stanie w pełni wykorzystać swoich statków, co doprowadziło do spadku stawek frachtowych. Sektor lotniczy również odnotował spadek cen na poziomie 11,1 proc., a spedycja na poziomie 8,1 proc.. W tym drugim przypadku przyczyną spadku cen byli w szczególności spedytorzy morscy i lotniczy.

W drogowym transporcie towarowym, po ogromnych podwyżkach na koniec 2022 r. (+15,5 proc. w IV kwartale 2022 r. w porównaniu do IV kwartału 2021 r.), wzrost cen w II kwartale 2023 r. był niższy i wyniósł 5,5 proc. w porównaniu do w tym samym kwartale roku poprzedniego. W porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku nastąpił nawet spadek cen o 0,5 proc.

Na poziomie 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego utrzymał się umiarkowany wzrost cen w sektorze informacji i komunikacji. Głównym czynnikiem wzrostu były usługi informatyczne. Oprócz wzrostu kosztów ogólnych, które przełożyły się na ceny, za wzrost odpowiedzialne były wyższe płace. Szczególnie w branży IT brak wykwalifikowanej kadry miał dodatkowy wpływ na ceny.

W sektorze usług profesjonalnych, naukowych i technicznych ceny w II kwartale 2023 roku wzrosły o 4,6 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Zwiększone koszty ogólne i wyższe wydatki na personel miały wpływ na wzrost cen we wszystkich obszarach. Ceny usług architektonicznych i inżynieryjnych wzrosły szczególnie gwałtownie , o 5,4 proc., głównie za sprawą branży budowlanej, gdyż wyższe koszty budowy wpłynęły na opłaty za usługi okołobudowlane. Branża przeglądów technicznych, fizycznych i chemicznych również odnotowała silny wzrost cen o 5,5 proc., w dużej mierze za sprawą wyższych cen za przeglądy pojazdów, które wzrosły o 6,0 proc.

Najwyższy od początku szeregu czasowego w 2015 r. wzrost na poziomie 8,1 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. nastąpił w sektorze usług administracyjnych i wsparcia  Oprócz wprowadzonych tutaj korekt mających na celu uwzględnienie zwiększonych kosztów ogólnych i częściowych kosztów zbiorowych podwyżki płac na początku roku spowodowały, że w niektórych branżach podwyżka płacy minimalnej od 1 października 2022 roku spowodowała silny wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego (sprzątanie budynków 9,6 proc., ochrona 8,8 proc., zatrudnienie tymczasowe 7,2 proc.).

Sprzedaż w branży hotelarskiej spadła w lipcu 2023 r. o 1,5 proc. w porównaniu do czerwca 2023 r., zarówno realna (skorygowana cenowo), jak i nominalna (nieskorygowana cenowo), po korekcie kalendarzowej i sezonowej. Jak podaje Destatis na podstawie wstępnych wyników, branża hotelarsko-gastronomiczna odnotowała realny spadek sprzedaży o 4,1 proc. i nominalny wzrost sprzedaży o 2,7 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku, czyli tego samego miesiąca ubiegłego roku. Różnica pomiędzy wynikami nominalnymi i rzeczywistymi odzwierciedla znacznie podwyższony poziom cen w branży hotelarsko-gastronomicznej. W porównaniu do lipca 2019 r., porównywalnego miesiąca przed wybuchem pandemii koronawirusa w Niemczech, sprzedaż usług hotelarskich wykazała realny spadek o 9,8 proc.

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), można to przypisać wyłącznie sektorowi gospodarki transportowo-magazynowej. Spadające stawki frachtowe i niższe opłaty paliwowe w transporcie morskim i lotniczym doprowadziły do ​​niższych cen zarówno tutaj, jak i dla spedytorów działających na niższym szczeblu łańcucha dostaw. Ceny wzrosły we wszystkich pozostałych obszarach usług.

Podobnie jak w I kwartale 2023 r., branża transportowo-magazynowa jako jedyna w sektorze usług odnotowała w II kwartale 2023 r. spadek cen na poziomie 13,3 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. W dużej mierze odpowiedzialny za to był sektor żeglugi morskiej i przybrzeżnej, w którym spadek wyniósł 53,7 proc. Ze względu na słaby popyt światowy przedsiębiorstwa żeglugowe nie były w stanie w pełni wykorzystać swoich statków, co doprowadziło do spadku stawek frachtowych. Sektor lotniczy również odnotował spadek cen na poziomie 11,1 proc., a spedycja na poziomie 8,1 proc.. W tym drugim przypadku przyczyną spadku cen byli w szczególności spedytorzy morscy i lotniczy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu w Polsce. GUS podał wstępne dane
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Dane gospodarcze
Inflacja w strefie euro niższa od oczekiwań
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu: tak prognozują ekonomiści. Jakie dane poda jutro GUS?
Dane gospodarcze
Niemiecka inflacja mocno wyhamowała. EBC może nie ruszyć stóp procentowych
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Dane gospodarcze
Ekonomiści nie wierzą w powrót inflacji do celu NBP
Dane gospodarcze
Niemcy wpadły w recesję. To już pewne