Licząc rok do roku, wzrost brytyjskiego PKB przyspieszył z 0,2 proc. do 0,4 proc. Lepsze od prognoz okazały się również dane dotyczące PKB za czerwiec. Gospodarka powiększyła się wówczas o 0,5 proc. w porównaniu z majem. Pozytywnie zaskoczyły też dane o produkcji przemysłowej. Wzrosła ona w czerwcu o 1,8 proc. m./m., a średnio oczekiwano zerowego wzrostu po majowym spadku o 0,6 proc.

Czytaj więcej

Stopniowo znika presja na podwyżki stóp

- Optymiści widzą, że Wielka Brytania uniknęła recesji, a wzrost płac i sytuacja na rynku pracy były odporne na kryzys. Pesymiści wskazują jednak, że wzrost gospodarczy jest wciąż słaby, PKB niższy niż przed pandemią i będący w tyle za innymi dużymi gospodarkami. Warunki prawdopodobnie się pogorszą, gdyż podwyżki stóp procentowych przynoszą już pełne skutki, wzrost płac zwalnia a rynek pracy słabnie - twierdzi Ed Monk, dyrektor w Fidelity International.

- Gospodarka brytyjska powiększyła się od początku 2022 r. tylko o 0,7 proc. To najsłabszy od 65 lat wzrost poza okresami recesji. Przy tak wolno rozwijającej się gospodarce, minie sporo czasu aż zakończy się kryzys kosztów życia - wskazuje James Smith, szef działu analiz w Resolution Foundation.