Fatalne oceny stanu polskiej gospodarki. Od dekady nie było tak źle

Ponad dwie trzecie badanych inwestorów zagranicznych ocenia działania polskiego rządu negatywnie. Najgorsze oceny zbiera przewidywalność polityki gospodarczej oraz sytuacja społeczno-polityczna.

Publikacja: 12.04.2023 20:44

Fatalne oceny stanu polskiej gospodarki. Od dekady nie było tak źle

Foto: Bloomberg

Ponad jedna trzecia zagranicznych firm działających w Polsce ocenia jej stan gospodarki jako zły. To najgorsza ocena od 2012 r. – wynika z opublikowanego w środę raportu „Polska w ocenie inwestorów zagranicznych”, przygotowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) we współpracy z siecią międzynarodowych izb handlowych działających w Polsce.

Czytaj więcej

Nowe prognozy MFW na 2023 rok: Inflacja w Polsce dwucyfrowa, świat zwolni

Blisko trzy czwarte badanych przedsiębiorców przyznało, że kryzys energetyczny, drożejąca energia oraz wysoka inflacja pogorszyły warunki ich działalności na polskim rynku. Choć ankietowane firmy w większości oceniały swoja sytuacje pozytywnie (52,7 proc.), to odsetek ocen pozytywnych mocno zmalał (o 9 pkt. proc.) w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ponad 36 proc. respondentów uważa, że w ciągu 2023 r. sytuacja ich branży w Polsce ulegnie dalszemu pogorszeniu. Na pytanie o ocenę działań aktualnego rządu, 67,7 proc. wystawiło negatywną. Dobrze oceniło rząd jedynie 1,8 proc. badanych, a ocenę zadowalającą – 11,8 proc.

O ile na atrakcyjność Polski jako miejsca do lokowania inwestycji wpływa przede wszystkim członkostwo w UE, jakość i dostępność lokalnych dostawców oraz kwalifikacje pracowników, o tyle najgorsze oceny zebrała przewidywalność polityki gospodarczej – krytycznie oceniło ją prawie dwie trzecie zagranicznych inwestorów. Niemal połowa negatywnie oceniła system podatkowy i funkcjonowanie administracji skarbowej. Krytycznie oceniono także stabilność polityczną i społeczną kraju.

Czytaj więcej

Kręta droga do obniżki stóp procentowych

Zagraniczni przedsiębiorcy prognozują mimo to swoją przyszłość z ostrożnym optymizmem: aż 8 na 10 badanych zakłada wzrost lub utrzymanie obrotów na tym samym poziomie. Stosunkowo stabilne są perspektywy dotyczące eksportu: niemal dwie trzecie badanych przyznało, że spodziewa się z tego tytułu przychodów na tym samym poziomie, co w 2022 roku, a co piąty ankietowany oczekuje nawet ich wzrostu. Większość firm prognozuje na niezmienionym poziomie utrzymanie zatrudnienia. Co czwarty inwestor planuje zwiększenie nakładów na inwestycje, ale podobny odsetek deklaruje ich zredukowanie.

Choć tak złych ocen polska gospodarka, a przede wszystkim rządzący nie zbierali od lat, zagraniczni inwestorzy uznali Polską za najbardziej atrakcyjną w zestawieniu 21 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na drugim miejscu znalazły się Czechy, następnie Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa. Najgorzej w zestawieniu wypadły Białoruś oraz Rosja.

Czytaj więcej

Płace w Polsce rosłyby szybciej bez pracowników z zagranicy ?

- Mimo nadzwyczajnych wyzwań, większość przedsiębiorstw potrafiła utrzymać stabilną pozycję swoich firm, elastycznie dostosowując swoje modele biznesowe do zmieniającej się sytuacji – komentował badanie Lars Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska. 92,7 proc. badanych ponownie wybrałoby Polskę jako miejsce swojej działalności.

Do największych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego zagranicznych inwestorów działających w Polsce – obok drożejących energii i surowców oraz rosnących kosztów pracy – zaliczono ramowe warunki polityki gospodarczej, kwestie popytu i bezpieczeństwo prawne. Ryzykiem dla działalności jest także kurs walutowy: prawie 62 proc. inwestorów uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro.

Badanie przeprowadzono w marcu 2023 r. wśród 220 firm członkowskich AHK Polska oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w izbach międzynarodowej sieci International Group of Chambers of Commerce.

Ponad jedna trzecia zagranicznych firm działających w Polsce ocenia jej stan gospodarki jako zły. To najgorsza ocena od 2012 r. – wynika z opublikowanego w środę raportu „Polska w ocenie inwestorów zagranicznych”, przygotowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) we współpracy z siecią międzynarodowych izb handlowych działających w Polsce.

Blisko trzy czwarte badanych przedsiębiorców przyznało, że kryzys energetyczny, drożejąca energia oraz wysoka inflacja pogorszyły warunki ich działalności na polskim rynku. Choć ankietowane firmy w większości oceniały swoja sytuacje pozytywnie (52,7 proc.), to odsetek ocen pozytywnych mocno zmalał (o 9 pkt. proc.) w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ponad 36 proc. respondentów uważa, że w ciągu 2023 r. sytuacja ich branży w Polsce ulegnie dalszemu pogorszeniu. Na pytanie o ocenę działań aktualnego rządu, 67,7 proc. wystawiło negatywną. Dobrze oceniło rząd jedynie 1,8 proc. badanych, a ocenę zadowalającą – 11,8 proc.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
Inflacja konsumencka w Polsce w maju. GUS podał nowe dane
Dane gospodarcze
Europejski Kongres Finansowy: Długa lista zagrożeń dla polskiej gospodarki
Dane gospodarcze
FAO: żywność na świecie znów zdrożała w maju
Dane gospodarcze
Prezes NBP Adam Glapiński: Szanse na obniżkę stóp w 2024 roku są zerowe
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Dane gospodarcze
EBC podjął decyzję o wysokości stóp procentowych w eurolandzie
Dane gospodarcze
RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych