Nad Renem wiosna, nad Sekwaną nawrót zimy

Niemieccy konsumenci spodziewają się lepszego kwietnia, bo ceny energii nie są już rekordowe, choć do pełnego zadowolenia jeszcze daleko - wynika z ankiety instytutu GfK. We Francji nastroje pogorszyły się w marcu, co wiązało się bezpośrednio z cenami.

Publikacja: 29.03.2023 17:10

Nad Renem wiosna, nad Sekwaną nawrót zimy

Foto: Filip Frydrykiewicz

Instytut badania rynku z Norymbergi przewiduje poprawę w kwietniu wskaźnika nastrojów konsumentów do minus 29,5 pkt z minus 30,6 w marcu. Analitycy pytani przez Reutera byli trochę większymi optymistami, liczą na minus 29 pkt.

Ważniejsze jednak jest to, że będzie to szósta kolejna poprawa nastrojów, wskazuje, że gospodarka jest już na drodze odbudowy, choć tempo tego powrotu zmalało w porównaniu z poprzednimi miesiącami. - Przewidywane zmniejszenie siły nabywczej nie pozwala na zdecydowaną poprawę popytu wewnętrznego - stwierdził ekspert GfK, Rolf Bürkl. To oznacza, że prywatna konsumpcja nie przyczyni się dodatnio w tym roku do wzrostu gospodarczego. - To także wskazuje, że poziom zaufania konsumentów jest nadal bardzo niski - dodał.

Podindeks oczekiwań dochodów przyczynił się w największym stopniu do poprawy łącznego wyniku, jego wzrost był największy od 10 miesięcy - do minus 24,3 pkt w marcu z minus 27,3 w lutym. Podindeks gotowości do robienia zakupów poprawił się nieznacznie, do minus 17 pkt z minus 17,3. Jest to różnica między pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami na pytanie, czy teraz jest dobra pora do kupowania dużych rzeczy - Spodziewane dochody korzystają najwyraźniej z niższych cen energii, zwłaszcza benzyny i oleju opałowego. Niemniej jednak inflacja jest wysoka - uznał Bürkl.

Francuscy konsumenci nie mają dobrego humoru. Wskaźnik ich zaufania liczony przez urząd statystyczny INSEE stracił w marcu jeden punkt do 81 pkt wobec lutego, kiedy również był mniejszy o 1 pkt. W opinii rodzin poziom ich życia pogorszył się o 3 punkty i znalazł się na najniższym dotąd notowanym w lipcu 2022 - odnotował dziennik „La Tribune”.

Przewidywania na najbliższe 12 miesięcy też są gorsze, znacznie poniżej średniej długoterminowej, Ocena sytuacji finansowej dotychczasowej i w przyszłości, a także możliwości robienia dużych zakupów jest na stałym poziomie - bardzo niskim.

Ten pesymizm wynika ze wzrostu cen, które zdaniem wielu gospodarstw domowych rosną od 12 miesięcy i doszły do najwyższego poziomu od połowy lat 70. Możliwość oszczędzania zmalała o 4 pkt, ale utrzymuje się powyżej średniej długoterminowej, podobnie jak malejące obawy o utratę pracy. Te dwa czynniki mogą wpłynąć korzystnie na konsumpcję.

Technologie
Najwięksi wrogowie sztucznej inteligencji. Potężne zmiany nie przejdą bez walki
Dane gospodarcze
Inflacja hamuje w największych gospodarkach strefy euro
Dane gospodarcze
Realne dochody Polaków zmniejszyły się, a wydatki wzrosły
Dane gospodarcze
900 mln dolarów z MFW dla Ukrainy. Fundusz zmienia zasady pożyczkowe
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Dane gospodarcze
Polska gospodarka skurczyła się. Inwestycje złagodziły zapaść
Dane gospodarcze
Inflacja w Polsce zwolniła kolejny miesiąc z rzędu. Paliwa tanieją