Wskaźnik nastrojów gospodarczych Komisji Europejskiej ESI skoczył do 99,1 pkt z 97,1 pkt po korekcie w grudniu. To najwyższa wartość od czerwca 2022 — pisze Reuter. Rosnący optymizm wynika z oczekiwań na znacznie płytsze spowolnienie gospodarcze w 20 krajkach ze wspólną walutą, jeśli w ogóle do niego dojdzie, mimo cen energii, kosztów utrzymania i wojny w Ukrainie.

Paolo Grignani, ekonomista z Oxford Economics, uważa, że wzrost ISE potwierdził, iż najgorsze jest już za strefą euro. Poprawa nastrojów i lepsze perspektywy wzrostu gospodarczego nie powstrzymają jednak superbanku z Frankfurtu przed podwyższeniem stóp procentowych w walce z inflacją, która w grudniu przekroczyła 9 proc. — Stopniowo poprawa nastawienia uspokoi EBC co do konieczności dalszych podwyżek stóp w najbliższych miesiącach — dodał Grignani.

Robiona przez Brukselę co miesiąc ankieta wykazała też, że oczekiwania inflacyjne konsumentów zmalały do 17,7 pkt z 23,2 w grudniu, znaczeni poniżej średniej długoterminowej 20 pkt, co powinno spodobać się superbankowi. Oczekiwania dotyczące cen sprzedaży wśród producentów przemysłowych też zmalały do 31,9 pkt z 37,8 w grudniu. To świadczy, że naciski inflacyjne zaczynają już słabnąć.

Komisja Europejska stwierdziła, że optymizm w przemyśle poprawił się do 1,3 pkt z minus 0,6 w grudniu, a w sektorze usług do 10,7 pkt z 7,7. Nastawienie konsumentów było też lepsze, wyniosło w styczniu minus 20,9 pkt wobec minus 22,1 w grudniu. Poprawa w handlu detalicznym wyniosła minus 0,8 pkt z minus 2,7.