Analiza opracowana przez miesięcznik Global Finance Magazine prezentuje ranking 185 państw świata, w oparciu o wielkość produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju wyrażonego w parytecie siły nabywczej i w przeliczeniu na mieszkańca. Pozwala to uwzględnić różnice w kosztach utrzymania w poszczególnych krajach.

Najwyżej spośród państw nordyckich uplasowała się w rankingu Norwegia, zajmując pozycję szóstą, z kwotą PKB per capita na poziomie 67 619,10. Szwecja zajęła miejsce 17., przy PKB o wartości 46 386,42, natomiast Dania znalazła się na pozycji 21. z PKB 45 800,36. Kolejne kraje nordyckie na liście to Islandia na miejscu 23. (PKB 44 575,14) oraz Finlandia na pozycji 26. (PKB 41 393,81).

Za najbogatsze państwo świata uznany został Katar, z PKB na głowę mieszkańca na poziomie 146,01 tys dol.. Na podium znalazły się też Luksemburg (94,2 tys dol.) i miasto-państwo na wyspie - Singapur (84,8 tys. dol.).

Jak zauważa Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza - państwa nordyckie są w tym rankingu wysoko: najwyżej Norwegia, zajmując pozycję szóstą (67,7 tys. dol.). Szwecja zajęła miejsce 17., przy PKB o wartości 46,4 tys. dol, natomiast Dania znalazła się na pozycji 21. z PKB 45,8 tys. dol. na Duńczyka. Kolejne kraje nordyckie na liście to Islandia na miejscu 23. (PKB 44,5 tys. dol.) oraz Finlandia na pozycji 26. (PKB 41,4 tyś. dol.).

Polska znalazła się na miejscu 47. listy, z PKB o wartości 25,7 tys. dol.na głowę Polaka. To słaby wynik. Biedniejsi od nas w Unii są tylko Węgrzy, Łotysze, Rumuni i Bułgarzy. Z kolei najbiedniejsze kraje świata to według autorów opracowania Malawi, Demokratyczna Republika Konga oraz Republika Środkowoafrykańska, przy czym PKB tej ostatniej to niecałe 640 dolarów międzynarodowych per capita.