Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w chińskim przemyśle (liczony przez państwową organizację CFLP) spadł z 49,2 pkt w październiku do 48 pkt w listopadzie, podczas gdy oczekiwano jego spadku tylko do 49 pkt. Każdy odczyt PMI poniżej 50 pkt sugeruje recesję w danej branży. Gorsze od prognoz okazały się również dane z sektora usług. PMI dla tej branży spadł z 48,7 pkt do 46,7 pkt. Średnio prognozowano jego spadek do 48 pkt.

– Oficjalne odczyty PMI są kolejnym dowodem na to, jak duże szkody przyniosły sektorowi usług w listopadzie zakłócenia związane z wirusem – twierdzi Sheana Yue, ekonomistka z firmy badawczej Capital Economics. – Jego wpływ na przemysł wydaje się być bardziej umiarkowany. Negatywne czynniki ryzyka wciąż jednak narastają, a sytuacja pandemiczna się pogarsza i będzie mocno ciążyła gospodarce również w 2023 r. – dodaje.