„Oczekujemy, że gospodarka będzie się odbudowywać. A to przełoży się na powolny wzrost w latach 2016 i 2017 po tym jak w dwóch ostatnich lat Ukraina straciła łącznie 15 proc. PKB. Deficyt budżetu pozostanie na dopuszczalnym poziomie 3,7 proc., co tłumaczy się wykonaniem programu reform, uzgodnionego z MFW. Razem z tym proces odbudowy gospodarki wymaga dalszych reform politycznych i ekonomicznych, w pierwszej kolejności działań antykorupcyjnych" - cytuje komunikat Moody's agencja Unian.

Agencja prognozuje na ten rok wzrost PKB Ukrainy w tym roku o 1 proc., przy wzroście produkcji przemysłowej o 3 proc. i spowolnieniu inflacji do 19 proc.

Na razie wzrost PKB w I kw. wyniósł, wg. wstępnych szacunków, 1 proc.. Do tego drugi miesiąc rośnie produkcja przemysłowa o 7,6 proc. (w marcu rok do roku) i 4,8 proc. (kwiecień).