Ostatni raz stawkę obniżono 26 maja. Powodem rewizji wskaźnika było to, że spowolnienie inflacji postępuje szybciej, a spadek aktywności gospodarczej ma mniejszą skalę niż wcześniej oczekiwał bank centralny.

Według komunikatu prasowego banku od 3 czerwca roczna inflacja spadła do 17 proc. (po 17,8 proc. w kwietniu), czyli znacznie poniżej kwietniowej prognozy. W scenariuszu bazowym Bank Rosji przewiduje, że do końca 2022 r roczna inflacja wyniesie 14 –17 proc..

Przypominamy, że w wyniku sankcji nałożonych 28 lutego przez kraje zachodnie bank centralny Rosji podniósł kluczową stopę z 9,5 proc. do 20 proc. 8 kwietnia Bank Rosji obniżył kluczową stopę do 17 proc. 29 kwietnia regulator ponownie skorygował wartość wskaźnika, obniżając go do 14 proc. Było to spowodowane „spowolnieniem obecnego tempa wzrostu cen, umocnieniem rubla i ochłodzeniem aktywności konsumenckiej”.

Czytaj więcej

Kreml utajnia dane o swoich rezerwach złota i walut