PKB ma zwiększyć się o 0,2 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem, kiedy wzrósł o 0,4 proc. W październiku Insee przewidywał, że takie samo tempo utrzyma się w ostatnich trzech miesiącach tego roku.

Wcześniej prognozy wzrostu obniżył Bank Francji uzasadniając to niekorzystnym wpływem protestów na produkcję przemysłową i aktywność w sektorze usługowym. Łączny PMI dla Francji spadł w grudniu najbardziej od siedmiu lat i znalazł się na poziomie zapowiadającym spadek produktu krajowego brutto.

Insee przewiduje też, że spowolnienie tempa wzrostu będzie przejściowe i w pierwszym kwartale 2019 r. PKB zwierzy się o 0,4 proc.