Analitycy z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych przedstawili Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), który informuje z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia. W maju znowu spadł. Ekonomiści przypominają, że w kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 12,3 proc. (z 12,9 proc. w marcu), a po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym jej spadek wyniósł 0,2 punktu procentowego do poziomu 12 proc.

Choć zbadania koniunktury, przygotowywanego przez IRG SGH wynika, że wciąż więcej firm przemysłowych zastanawia się nad zmniejszaniem zatrudnienia, niż zamierza zwiększyć liczbę pracowników, to jednak udział przedsiębiorstw zwalniających pracowników sukcesywnie w ostatnich miesiącach zmniejsza się. Co więcej, przedsiębiorstwa prywatne oczekują dalszego wzrostu zatrudnienia. Badania GUS potwierdzają powyższe wnioski. - zauważają analitycy BIEC.

Barometr Ofert Pracy monitorujący tendencje ofert pracy publikowanych w Internecie kolejny miesiąc z rzędu wzrósł. W ubiegłym miesiącu przybyło nowych ofert dla informatyków, inżynierów oraz w logistyce i produkcji. Popyt na nowych pracowników zwiększa sektor produkcyjny.

Na poprawę perspektyw znalezienia pracy mogą liczyć poszukujący zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach transportowych i tych zajmujących się gospodarką magazynową, gdzie sytuacja ostro pogorszyła się w okresie dekoniunktury. Dzięki sezonowemu ożywieniu kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym wzrosła liczba ofert pracy w handlu. Nowe wakaty zaproponowali również budowlańcy. W kwietniu zmniejszyła się liczba ogłoszeń o możliwości zatrudnienia w służbie zdrowia, gdzie do tej pory dynamicznie przybywało miejsc pracy. Przybyło także ogłoszeń o zatrudnieniu w ochronie środowiska oraz mediach. - wymieniają analitycy BIEC.