W maju obniżyły się wszystkie miary inflacji bazowej obliczane w skali roku. Inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii jest najniższa.

Najwięcej – 2,0 proc. – wynoszą inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych oraz tzw. 15-proc. średnia obcięta. Oficjalny wskaźnik inflacji – podawany przez GUS – był w maju na poziomie 2,2 proc., po spadku o 0,2 pkt proc. Fakt, że inflacja bazowa jest niższa, sygnalizuje, że popyt w gospodarce jest na tyle słaby, że nie powoduje presji na wzrost cen.