Dane o dynamice cen, które opublikował w poniedziałek GUS, okazały się gorsze, niż oczekiwali ekonomiści w ankiecie „Parkietu". Mediana ich szacunków sugerowała, że indeks cen konsumpcyjnych spadnie o 0,4 proc. rok do roku.

Przedłużająca się deflacja nie wpłynie jednak zapewne na perspektywy polityki pieniężnej, jeśli nie będzie jej towarzyszyło pogorszenie koniunktury w polskiej gospodarce.

- Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku pogłębienia deflacji jest spadek cen surowców, dlatego też nie uważamy, aby Rada Polityki Pieniężnej uległa presji rynkowej i dalej obniżała stopy procentowe – napisali jeszcze przed publikacją danych GUS ekonomiści Plus Banku, którzy spodziewali się pogłębienia deflacji do 0,7 proc. rocznie.