Nowelizacja zakłada utworzenie systemu teleinformatycznego, za który odpowiedzialny ma być minister właściwy do spraw informatyzacji. Celem tych zmian ma być pomoc obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy, zarówno tym którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny, jak i tym którzy przybyli tu już wcześniej. 

Poszukujący pracy będą mogli założyć w nowym systemie indywidualny profil pracownika, który będzie zawierał m.in. takie informacje jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli natomiast udostępnić swoje oferty pracy. Do systemu będą miały dostęp także podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy. 

Czytaj więcej

Ukraińcy w Polsce - niezbędnik dla uchodźców i osób, które im pomagają