„Rachunek od państwa” to projekt fundacji FOR prowadzony już od ośmiu lat. Przedstawia on w przystępnej formie wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.

Czytaj także:  Polska pensja mniej konkurencyjna 

W 2018 roku taki „rachunek od państwa” na jednego mieszkańca wyniósł 23 135 zł i był o 1 644 zł wyższy niż rok temu. I aż o 5 117 zł wyższy niż 8 lat temu. W 2011 roku, kiedy FOR przygotował pierwszą edycję projektu, wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 18 018 zł.

Na co rządzący wydają najwięcej? Emerytury i renty, edukacja oraz służba zdrowia łącznie odpowiadają za ponad połowę wydatków państwa. W 2018 roku największe pozycje (per capita) to:

- emerytury i renty - 7025 zł
- edukacja - 2596 zł
- opieka zdrowotna - 2534 zł
- pomoc społeczna - 2136 zł (w tym 589 zł programu Rodzina 500+)
- transport - 1981 zł
- wojsko, policja, więzienia, sądy - 1675 zł
- administracja - 1119 zł
- odsetki od długu publicznego - 826 zł

Wydatki państwa to nie tylko wydatki budżetu państwa, ale także samorządów, NFZ, FUS zarządzanego przez ZUS, KRUS i wielu innych podmiotów. Choć zdecydowana większość wydatków publicznych przypada na kilka ww. instytucji, to należy pamiętać, że cały sektor finansów publicznych obejmuje ponad 61 tys. różnych jednostek. Poza wymienionymi należą do niego liczne szkoły, uczelnie, szpitale, ale także podmioty, takie jak np. zarządy cmentarzy komunalnych, parki miejskie, studia filmowe „TOR”, „ZEBRA”, „KADR”. Ze względu na niemożność pozyskania danych dla wszystkich 61 tys. podmiotów oraz skorygowania przepływów między nimi Rachunek od Państwa zawiera pozycję bilansującą „Inne”. 

„Rachunek od Państwa” przedstawia wydatki państwa w przeliczeniu na przeciętnego obywatela celowo w bardzo dużym uproszczeniu. Ilość płaconych przez konkretną osobę podatków i składek zależy od tego, ile ona zarabia i co kupuje. Na przygotowanym przez FOR portalu SprawdzPodatki.pl każdy może sprawdzić, ile podatków i składek mieści się w płacy o dowolnej wysokości. Podając dodatkowo szacunkową wielkość zakupów, każdy może otrzymać swój własny, zindywidualizowany rachunek od państwa.

Rachunki od Państwa powstają w kwietniu, kiedy część instytucji wchodzących w skład sektora finansów publicznych nie opublikowała jeszcze ostatecznych sprawozdań finansowych. Dlatego dane opierają się częściowo o prognozy finansowe, które nie zawsze są wcielane w życie.