W okresie styczeń - maj 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 162,6 mld zł i były wyższe o 8,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. 

Czytaj także:  KE: budżet nad Wisłą nadmiernie rozbuchany 

Dochody podatkowe były o ok. 7,5 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Najmocniej wzrosły wpływ z podatku CIT – o 18,7 proc. rok do roku (tj. ok. 3,2 mld zł) oraz z podatku PIT – o 7,1 proc. (1,7 mld zł). Z kolei dochody z podatku VAT zwiększyły się tylko o 3,3 proc., czyli ok. 2,4 mld zł), a z akcyzy – o 0,5 proc.

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 11,7 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 8,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2019 r. wyniosły 164,8 mld zł, tj. 39,6 proc. rocznego planu. To o 20,4 mld zł (14,1 proc.) więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynika m.in. z wyższej dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 8,3 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury” w maju br. Ponadto wyższe są składki do UE (więcej o 3,4 mld zł) oraz subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,0 mld zł).

Deficyt budżetu po maju wyniósł 2,2 mld zł wobec zaplanowanych na całym rok 28,5 mld zł. W kwietniu dochody i wydatki w budżecie były praktycznie zrównoważone.