W okresie styczeń-lipiec 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosły 313,3 mld zł i były wyższe o 35,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Dochody podatkowe budżetu wzrosły o ok. 37,2 mld zł, w tym dochody z VAT były wyższe o 9,9 proc. (ok. 12 mld zł), z PIT – o 12,5 proc. (ok. 5 mld zł), z podatku CIT - o 47,2 proc. (ok. 14,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 10 proc. (ok. 4,3 mld zł).

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,8 mld zł i było niższe o ok. 2 mld zł (tj. 5,4 proc.).

Czytaj więcej

Karuzela kadr szkodzi spółkom Skarbu Państwa

Wydatki budżetu państwa w okresie pierwszych siedmiu miesięcy wyniosły 278,6 mld zł, zaś nadwyżkę sięgnęła aż 34,7 mld zł. Po czerwcu budżet był na plusie na 27,7 mld zł.

Ministerstwo Finansów zaznacza jednocześnie, że w kolejnych miesiącach wynik budżetu państwa ulegnie zmianie z uwagi na koszty związane z ustawą o dodatku węglowym (na co zostanie przeznaczonych ok. 9,5 mld zł z zysku NBP) oraz kosztami projektowanej, uzupełniającej w stosunku do dodatków węglowych, regulacji dotyczącej wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla indywidulanych posiadaczy innych źródeł ciepła, która będzie kosztowała kolejne 10 mld zł. Te działania, jak i kolejne wydatki planowane na ten rok wpłyną na kształtowanie się nadwyżki i deficytu w kolejnych miesiącach – podkreśla resort finansów.