W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosły 263,6 mld zł i były wyższe o 29,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w komunikacie.

Dochody podatkowe były wyższe aż ok. 31,0 mld zł, przy czym wzrosły one we wszystkich kategoriach. I tak, wpływy  z podatku VAT były wyższe o 9,1 proc. r/r (tj. ok. 9,2 mld zł), z podatku PIT - o 13,6 proc. r/r (tj. ok. 4,6 mld zł), z podatku CIT - o 44,3 proc. r/r (tj. ok. 11,3 mld zł), z akcyzy - o 12,9 proc. r/r (tj. ok. 4,5 mld zł), zaś z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły  o 16,2 proc. (tj. ok. 0,4 mld zł ).

W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 30,9 mld zł i było niższe o ok. 1,2 mld zł (tj. 3,7 proc.) niż rok wcześniej. Spadek miał miejsce mimo tego, że w czerwcu budżet państwa zasiliła wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2021 w wysokości 10,4 mld zł.

Wykonanie wydatków w pierwszej połowie roku wyniosło 235,9 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 wydatki budżetu państwa były wyższe o 29,9 mld zł, tj. 14,5 proc.

Czytaj więcej

Inflacja pogorszyła sytuację Polaków. Co dziesiąte gospodarstwo w długach

Resort wyjaśnia, że wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,1 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r., rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia oraz zwiększoną do poziomu 7 proc. waloryzacją świadczeń, a także wypłatą od czerwca br. świadczenia 500+.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 3,4 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 3,0 mld zł, m. in. na zakup sprzętu i uzbrojenia wojskowego, a także na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W części 42 – Sprawy wewnętrzne przekazano więcej o 1,3 mld zł mi. in na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świadczenia i odprawy dla funkcjonariuszy Policji odchodzących ze służby. Natomiast w części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano więcej o 1,7 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego.

W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 2,1 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. z przekazaniem środków na podwyżki dla nauczycieli. Większe wykonanie odnotowano także w ramach obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 0,9 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 1,0 mld zł) mi. in. ze względu na wniosek Komisji dotyczący zapłaty składki za czerwiec oraz szacowaną wysokość wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE.

Nadwyżka w budżecie państwa w okresie styczeń-czerwic wyniosła 27,7 mld zł – czytamy też w komunikacie.