W okresie styczeń - sierpień 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosły 320,1 mld zł, czyli o 51,2 mld zł więcej niż w ubiegłym roku – podał resort finansów w komunikacie.

Dochody podatkowe były wyższe rok do roku o ok. 44,9 mld zł. Rosną wszystkie pozycje podatkowe w tym: wpływy z VAT okazują się wyższe o 21,6 proc. (tj. ok. 24,9 mld zł), z PIT - o 15,7 proc. (tj. ok. 6,2 mld zł), z CIT - o 25,6 proc. (tj. ok. 7,1 mld zł), z akcyzy - o 7,6 proc. (tj. ok. 3,5 mld zł), z tzw. podatku bankowego - o 8,8 proc. wyższe niż rok wcześniej (tj. ok. 0,3 mld zł).

Więcej do budżetu państwa wpłynęło też z tzw. dochodów niepodatkowych – o 16,2 proc., czyli 5,7 mld zł, głównie ze względu na wpłatę zysku NBP za 2020 r. w wysokości 8,9 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń–sierpień 2021 r. wyniosło 276,7 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 wydatki były niższe o 5,5 mld zł, tj. 1,9 proc. – podaje Ministerstwo Finansów.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 7,6 mld zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł). W części budżetowe „transport” zrealizowano mniej o 3,5 mld zł. Jednocześnie składka do UE była ok. 3,3 mld zł wyższa, na zdrowie wydano o 3,4 mld zł więcej, a samorządy dostały o 2,4 mld zł więcej.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła łącznie 43,4 mld zł.