Według wstępnych, szacunkowych danych Skarb Państwa na koniec sierpnia miał 948,9 mld zł długu. To o 2,4 mld zł więcej niż w lipcu i o 20,5 mld zł (2,2 proc.) więcej niż na koniec 2017 r. Dług w walutach obcych sięgnął 287,4 mld zł, czyli 30,3 proc.

Bardziej szczegółowe Informacja Ministerstwo Finansów podało w odniesieniu do lipca. Wówczas zadłużenie wyniosło 946,5 mld zł i było 18,1 mld zł większe niż na początku 2018 r.

Wzrost zadłużenia w lipcu od początku 2018 r. był efektem zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (o 18,8 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na tzw. prefinansowanie budżetu oraz osłabienia złotego (o 8,8 mld zł). Za to obniżenie się potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (o 12,2 mld zł), ograniczało wzrost długu.

W okresie styczeń-lipiec 2018 r. inwestorzy zagraniczni zmniejszyli swoje zaangażowanie w krajowe obligacje o 12,1 mld zł. Dotyczyło to głównie inwestorów z USA (-5,0 mld zł), z Norwegii (-4,4 mld zł) i Luksemburga (-3,7 mld zł). Z to ci z Japonii zwiększyli swoje zagazowanie o 4,3 mld zł.

Zadłużenie zagraniczne (w walutach obcych) wyniosło w lipcu 285,8 mld zł, czyli 30,2 proc. całego długu.