2,31 miliona Polaków pracowało w czwartym kwartale minionego roku nie zatrudniając pracowników. 153 tysięcy, czyli 6,6 procent z nich wykonywało pracę tylko dla jednego klienta/zleceniodawcy - wynika z najnowszych danych GUS (Badania Aktywności Ekonomicznej Polaków). To znaczy, że liczba samozatrudnionych powiększyła się w ciągu roku o 80 tysięcy, czyli o 3,5 procent, tych zaś z jednym pracodawcą przybyło 5 tysięcy, czyli ich grupa rosła nieco wolniej, bo o 3,3 procent. 

To właśnie tę grupę chce wziąć pod swoje skrzydła (albo raczej na celownik) fiskus. Co prawda w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą”, minister finansów, Teresa Czerwińska zapewniła, że „testowania przedsiębiorców” nie będzie, ale zapowiedziała, że Ministerstwo Finansów przyjrzy się zarówno przepisom, jak i dotychczasowym praktykom administracyjnym, „by sprawdzić, czy wobec dzisiejszego nadużywania samozatrudnienia są podejmowane wystarczająco skuteczne kroki”.